האם שינויים בלחצים בעבודה ובמשאבי התמודדות משפיעים על עלייה בלחץ הדם והיארעות של יל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/04/2017

 

מטרת המחקר שבוצע בסין היתה לבדוק האם שינויים בלחצים בעבודה ומתן משאבי התמודדות ישפיעו על הסיכון של עליית לחץ הדם או של התפתחות יל"ד. נכללו בעוקבה 13,145 עובדי תעשיית הנפט. נערכה הערכה בסיסית של הלחץ שקשור בעבודה ומשאבי התמודדות ומעקב של 12 שנים. השינויים בלחצי המשימות ומשאבי ההתמודדות נמדדו ע"י שימוש ב – Occupation Stress Inventory-Revised Edition ושינויים בשליטה על העבודה ולחצים ארגוניים נבדקו ע"י Stress-Related Job Analysis. עלייה בלחץ הדם והיארעות של יל"ד היו קשורים בעליית הלחצים בעבודה ובארגון העבודה ביחד עם הירידה בהשפעה על השליטה בעבודה ופחות  אפשרויות לקבלת משאבי תמיכה. נמצאו גם הבדלים מגדריים בגורמים שמשפיעים על לחץ הדם. גורם הסיכון העיקרי בגברים היה ירידה בטיפול העצמי (הכוונה כנראה לירידה בשמירה על הבטיחות בעבודה שהיתה קשורה בעלייה של 3.11 ממ"כ בלחץ הדם) ועלייה במידת האחריות בעבודה בנשים (2.84 ממ"כ).

Lian Y, Qi C, Tao N, et al. Changing work stressors and coping resources influence blood pressure and hypertension incidence in a large OHSPIW cohort. J Hum Hypertens. 2017;31:313-319.

הערת פרופ' יודפת

תוצאות המחקר הנוכחי מראים שעלייה בעומס בעבודה ביחד עם לחצים אירגוניים (לפי ההסבר של החוקרים הכוונה היא להפרעות בעבודה שקשורות כנראה בשינויים בתפקיד או בהחלפת מקום העבודה) וירידה בשליטה בעבודה (כלומר עבודה רוטינית ללא כל אפשרות לשינויים מיוזמתו של העובד) היו קשורים באופן עצמאי בהיארעות של יל"ד או עלייה בלחץ הדם. ירידה במשאבי תמיכה (ע"י הארגון או משאבים חברתיים ומשפחתיים) מגבירים את ההשפעה השלילית של הגורמים הנ"ל על לחץ הדם. את ההבדל בהשפעה של גורמי סיכון אלו בין גברים ונשים מיחסים החוקרים להבדלים במסלולי העבודה בין שני המגדרים, לתפיסות שונות של לחץ וחשיפה ללחצים, להבדלים פיסיולוגיים בתגובות לגורמים אלו או הבדל בהסתגלות לגורמים סביבתיים. בנוסף, לחצים בביצוע המשימות בעבודה יכולים להיות גם קשורים ברקע חברתי-תרבותי בסין. האנשים מושפעים עדיין מהאידיאולוגיה המסורתית ולנשים רבות יש מחויבויות למשפחה בנוסף ללחץ שקשור בעבודה. מכל מקום, לחץ בעבודה וחוסר שליטה מוכרים כבר שנים כגורמי סיכון CV ואין ספק שמאמצים להורדת הלחצים ומתן אפשרות לשליטה בעבודה יכולים להוריד סיכון זה אם כי גישה זאת היא די קשה לשינוי. לעומת זאת, ניתן בהחלט לתת או להגביר את משאבי התמיכה בסוג זה של עבודה ולהוריד את הסיכון ליל"ד ולאירועים CV.

כתיבת תגובה