האם קיימים הבדלים בין מדידת לחץ דם בבית או ב – ABPM כולל בפגיעה באברי מטרה?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/04/2017

מטרת המחקר ההולנדי היתה לבדוק האם מדידות לחץ הדם בבית יהיו גבוהות יותר מאשר המדידות ב – ABPM ומה הקשר של המדידות בשתי שיטות אלו לפגיעה באברי מטרה. נכללו במחקר 176 מטופלים (גיל ממוצע 57, 43.2% נשים) שמדדו את לחץ הדם בבית במשך שבועיים ועברו בדיקת ABPM ביניהם. פגיעה באברי מטרה אובחנה ע"י יחס אלבומין/קראטינין (ACR) ו- LVH על פי תרשים אק"ג. ספי 10/5 ו – 20/10 ממ"כ שימשו להגדיר הבדלים בין מדידות בבית למדידות ב – ABPM. ערכי לחץ הדם גבוהים יותר במדידות ביתיות נמצאו בקרב 52.3% מהמטופלים לעומת המדידות ב – ABPM בעוד שרק בקרב – 19.1%היו הערכים גבוהים יותר. ערכים נמוכים יותר של לחץ הדם בבית היו בקרב 20.4%  ו – 4.5% להבדלים שווים ומעל 10/5 ושווים או מעל 20/10 ממ"כ בהשוואה  לערכי

ה – ABPM. חולים עם ערכים גבוהים יותר בבית היו מבוגרים יותר, עם BMI גדול יותר, עם ערכי לחץ דם גבוהים במרפאה, עם יותר תרופות ליל"ד ועם eGFR נמוך יותר. ההבדלים בלחץ הדם בין המדידות בבית לבין ABPM ניתנו לשחזור במידה גדולה (r=0.80 ללחץ הסיסטולי ו – r=0.67 לדיאסטולי). לא נמצא כל קשר בהבדלים בלחץ הדם בין שתי שיטות המדידה לגבי הפגיעה באברי מטרה (לחץ הדם הסיסטולי בבית והסיסטולי ביום ב – ABPM היו קשורים באופן חיובי עם ACR ו – LVH בעוד שהקשר עם לחץ הדם הדיאסטולי  היה קשור בשניהם עם LVH אבל לא עם ACR.

Gazzola K, Cammenga M, van der Hoeven NV, et al. Prevalence and reproducibility of differences between home and ambulatory blood pressure and their relation with hypertensive organ damage. J Hum Hypertens. 2017 Apr 6. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

כיום ברור שמדידות לחץ הדם בבית וב – ABPM הם חזאים טובים יותר לסיכון ה – CV מאשר המדידות בבית. אין ספק שהניטור האמבולטורי הוא החזאי הטוב ביותר לאירועים בעיקר שבו כלולות מדידות בשינה שהם  החזאים ה – CV הטובים ביותר. במחקר הנוכחי נמצא שמדידות לחץ הדם בבית הן לרוב גבוהות יותר מאשר המדידות בשעות הערות ב – ABPM אבל למרות הבדלים אלו אין כמעט הבדל בקשר שלהם עם הפגיעה באברי מטרה. אני מאבחן תמיד קיום של יל"ד ע"י ABPM אבל זה אינו מעשי להפנות מטופלים אלו לבדיקות ABPM חוזרות בעיקר בשלבים הראשונים של הטיפול תוך מטרה לאיזון לחץ הדם. לא פעם אני נתקל במטופלים שבמקביל לביצוע ABPM מבצעים מדידות ביתיות (לפחות 2 מדידות פעמיים ביום במשך 4 ימים רצופים) וברוב המקרים בדומה לממצאי המחקר הנוכחי ערכי לחץ הדם בבית גבוהים מערכי היום של ה – ABPM ולא פעם הם תקינים לעומת ערכים גבוהים בבית. תמיד מתעוררת אצלי השאלה האם אינני מגזים בטיפול יתר? תוצאות מחקר זה מנחמות אותי לפחות בממצא שאין הבדל משמעותי בין שתי שיטות המדידה לבין הפגיעה באברי מטרה ואני מקווה שזה יתבטא גם באירועים ה – CV. "נחמה" נוספת לממצאי הפער הגדולים בין שתי המדידות אני מוצא בשיטת המחקר שהיה מסוג "חתך" ולכן נחכה לתוצאות מחקרי התערבות בהם תיערך השוואה בין השפעת איזון לחץ הדם על פי שתי שיטות המדידה על האירועים ה – CV.

כתיבת תגובה