איך ניתן לתרגם את ממצאי מחקר SPRINT לממצאים במחקרים קודמים ולהנחיות כיום לגבי יעד הורדת לחץ הדם במרפאה.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 03/04/2016

הסקירה הנוכחית שנכתבה ע"י מומחי יל"ד אירופיים מתייחסת להשפעת מדידת לחץ הדם שנעשתה ללא נוכחות הצוות במחקר SPRINT ע"י מכשיר מדידה אוטומטית ע"י מד לחץ דם אלקטרוני אוטומטי ומנסה להשוות תוצאות מחקרים קודמים שגם בהם נמדד לחץ הדם ע"י מכשירים אלקטרוניים (ACCORD, SPS3, HOT, TROPHY, ONTARGET ו – (TRANSCEND אבל בנוכחות אדם מהצוות הרפואי.

כידוע, הורדת לחץ הדם במחקר SPRINT שבו נמדד לחץ הדם הסיסטולי ללא נוכחות איש מהצוות מתחת ל – 120 ממ"כ בהשוואה להורדת לחץ הדם מתחת ל – 140 ממ"כ היתה קשורה בירידה מובהקת של סך נקודת הסיום הראשונית (אוטם שריר הלב, תסמינים כליליים אחרים, שבץ מוחי, אי ספיקת לב ותמותה קרדיו-וסקולרית) ב – 25% ואת הסיכון לתמותה ב – 27%. טענתם היא שיש להתחשב באפקט החלוק הלבן באותם מחקרים בהם בוצעה המדידה בנוכחות אדם מהצוות ולכן הם מעריכים שהפער בין שתי שיטות המדידה יכול לנוע מ – 5 עד 10 ממ"כ ועד 10-20 ממ"כ ולפי מחקר שפורסם לאחרונה ב – Blood Pressure הפער הוא 16 ממ"כ. בצורה זאת הם מתרגמים את לחץ הדם נמוך מ- 120 ממ"כ ב – SPRINT לנמוך מ – 136 ממ"כ שמתאים להנחיות הקיימות להורדת לחץ הדם שהם מתחת ל – 140 ממ"כ.

Kjeldsen SE, Lund-Johansen P, Nilsson PM, Mancia G. Unattended blood pressure measurements in the systolic blood pressure intervention trial: Implications for entry and achieved blood pressure values compared with other trials. Hypertension. 2016 Mar 21. [Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת
המניפולציה החשבונית הזאת נעשתה היות ובפרקטיקה היום יומית קשה מאד למדוד את לחץ הדם במרפאה בתנאי מחקר SPRINT. כידוע ,איני מתחשב בכלל במדידות במרפאה הן לאבחנה והן למעקב. במחקר SPRINT היה יעד הורדת לחץ הדם הסיסטולי לפחות ידוע. אנחנו עדיין איננו יודעים מהו יעד הורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת לערך של 140 ממ"כ. מתחת ל – 130 ממ"כ או עוד יותר נמוך? האם הורדת לחץ הדם בחולי סוכרת עם לחץ דם מתחת ל – 140 ממ"כ אינה קשורה בסיכון קרדיו-וסקולרי כפי שנמצא במחקר שהבאתי ב"חדשות" חודש מרץ? האם הערכים מתחת ל – 135/85 ממ"כ במדידות בבית הם הערכים הרצויים כאשר במחקר IDHOCO ערך תקין הוא מתחת ל – 125/80 ממ"כ? בקיצור, נצטרך למחקרים אקראיים רבים כדי לפתור שאלות אלו.

כתיבת תגובה