שכיחות גבוהה של יל"ד ממוסך (masked) בחולי יל"ד מטופלים ומאוזנים במדידות במרפאה.

תאריך: 01/04/2015

מטרת המחקר הספרדי היתה לברר מהי השכיחות ומאפייני יל"ד ממוסך בקרב מדגם גדול של חולי יל"ד מטופלים בפרקטיקה הרגילה ולחץ דמם מאוזן במרפאה (מתחת ל – 140/90 ממ"כ). הנתונים נאספו מתוך מסד נתוני ה – ABPM של החברה ליל"ד הספרדית. יל"ד ממוסך אובחן כאשר ממוצע לחץ הדם בניטור היה שווה או מעל 130 ממ"כ סיסטולי או 80 ממ"כ דיאסטולי. מתוך 62,788 חולי יל"ד מטופלים אותרו 14,840 עם יל"ד מטופל ומאוזן ומתוכם 4,608 חולים (31.1%) סבלו מיל"ד ממוסך (גיל ממוצע 59.4, 59.7% גברים). שכיחות יל"ד ממוסך היתה גבוהה יותר בגברים, בחולים עם לחץ דם גבולי המרפאה (130-9/80-95 ממ"כ) ובחולים עם סיכון קרדיו-וסקולרי מוגבר (מעשנים, סוכרתיים ושמנים). יל"ד ממוסך שאינו מאוזן נגרם במקרים רבים בגלל איזון גרוע של לחץ הדם בשינה, עם שיעור מסויים של חולים שלחץ הדם הממוסך והלא מאוזן נגרם רק ע"י עליית לחץ הדם בשינה – כמעט כפליים (מובהק) מעליית לחץ הדם בערות בלבד (24.3% לעומת 12.9%).

Banegas JR, Ruilope LM, de la Sierra A, et al. High prevalence of masked uncontrolled hypertension in people with treated hypertension. Eur Heart J. 2015;35:3304-3312.

הערת פרופ' יודפת
הממצא המרשים במחקר הנוכחי הוא שכשליש מחולי יל"ד (שיעור עוד יותר גבוה אם הם גם סוכרתיים) מטופלים שמאוזנים כביכול ע"י המדידות במרפאה סובלים מיל"ד ממוסך. מרבית המחקרים שפורסמו לאחרונה מצביעים על כך שהסיכון הקרדיו-וסקולרי בחולים אלו אינו נופל מהסיכון של חולי יל"ד קבוע. ממצא נוסף וחשוב הוא שלחץ דם שאינו מאוזן בשינה תרם לשיעור גבוה בהרבה של יל"ד ממוסך שאינו מאוזן מאשר שיעורו במשך שעות הערות. לחץ הדם בשינה היה גבוה סביב 20/10 ממ"כ בחולים אלו בהשוואה למדידות שהראו שלחץ הדם הוא מאוזן לפי הממצאים במרפאה או לפי ממוצע של 24 שעות ב – ABPM. החוקרים משערים שהתרומה הגדולה של הממצאים בשינה קשורים באיזה מנגנון פיסיולוגי שבו מעורבת מערכת העצבים הסימפתטית ודום נשימה בשינה. אין במחקר הנוכחי התייחסות ל"צניחת" (dipping) השינה בלחץ הדם היות וגם היעדר צניחה קשור בסיכון קרדיו-וסקולרי מוגבר. לפי הערכתי חלק גדול מהאירועים הקרדיו-וסקולריים בחולי יל"ד שכביכול מאוזנים נובע מיל"ד ממוסך שאינו מאוזן. אין עדיין כל מחקר שהראה שטיפול ואיזון יל"ד ממוסך מוריד את התחלואה והתמותה הקרדיו-וסקולרית. מבחינה מעשית, נראה לי שכל חולה יל"ד צריך לבצע מדידות לחץ הדם בבית ואם הן גבוהות למרות איזון כביכול במרפאה רצוי מאד לבצע ABPM. נצטרך עוד למחקרים רבים ועתידיים כדי לקבל תשובה ברורה ומבוססת שלטיפול ביל"ד ממוסך תהיה השפעה לטובה על נקודות הסיום הקרדיו-וסקולריות.

כתיבת תגובה