האם ליעד הורדת לחץ הדם במרפאה שווה או נמוך מ – 135/85 ממ"כ אין כל תועלת בהורדת התמותה מכל סיבה, התמותה ה – CV וכל האירועים ה – CV?– מסקנת Cochrane Database Syst Rev

תאריך: 04/11/2018

מטרת העיבוד של Cochrane Database Syst Rev היתה לבדוק האם יעד הורדת לחץ הדם שווה או נמוך מ – 135/85 ממ"כ במרפאה קשור בהורדת התמותה והתחלואה בהשוואה ללחץ דם שווה או נמוך מ – 140/90 ממ"כ באנשים עם יל"ד והיסטוריה של מחלה CV (אוטם שריר הלב, תעוקת חזה, שבץ מוחי ומחלה וסקולרית חסימתית היקפית). יעדי מטרה אחרים שנבדקו היו 160/90 ממ"כ ו – 100 ממ"כ. נכללו במטה-אנליזה רק מחקרים אקראיים ומבוקרים שכללו מעל 50 משתתפים בקבוצה ועם מעקב לפחות של 6 חודשים. נכללו 6 מחקרים (HOT -1998,  AASK – 2002, ACCORD BP – 2010,  SPS3 – 2013, SPRINT – 2015 ו – Past -2016) שכללו 9,484 משתתפים עם מעקב ממוצע של 3.7 שנים (1 עד 4.7 שנים). בכולם נכללו נתונים אישיים של המשתתפים. לא נמצא כל שינוי מובהק על התמותה הכללית (RR- 1.06), התמותה ה – CV (RR- 1.03), על תופעות הלוואי (RR-1.01) ועל האירועים ה – CV (RR– 0.89) שכללו אוטם שריר הלב, שבץ מוחי, מוות פתאומי, אישפוז או תמותה מאי ספיקת לב (איכות הראיות נמוכה). המחקרים דיווחו על נשירה גדולה יותר ומובהקת בגלל תופעות לוואי ביעד הנמוך יותר ב – 8.9/4.5 ממ"כ. נצרכו יותר תרופות ליעד הנמוך יותר אבל יעדי לחץ הדם הושגו לעתים קרובות יותר באלו עם הטיפול הסטנדרטי.

Saiz LC, Gorricho J, Garjón J, et al. Blood pressure targets for the treatment of people with hypertension and cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Jul 20;7:CD010315.

הערת פרופ' יודפת
הממצאים במטה-אנליזה הנוכחית נוגדים את ההנחיות האמריקאיות והאירופיות האחרונות  וגם את ההנחיות החדשות של החברה ליתר לחץ הדם אצלנו שעליהן החלטנו ואשר יתפרסמו לקראת הכנס בדצמבר השנה אשר בכולם יעד הורדת לחץ הדם הוא נמוך מ – 130/80 ממ"כ. תוצאות המטה-אנליזה הנוכחית נוגדות גם את ממצאי SPRINT שנכללו בתוכה שבה נמצא שהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ הניבה תוצאות חיובית לגבי כל המרכיבים שנכללו גם בה. החוקרים טוענים ששיעור התמותה ב – SPRINT הראה מגמה להורדה נמרצת בלחץ הדם גם בתמותה ללא ממצא דומה במטה-אנליזה הנוכחית. במרבית המחקרים ובין המחקרים היתה הטרוגניות גדולה ואיכות הממצאים בחלקם לא היתה גדולה. ממצא בולט היה שיעור האנשים שנשרו מהמחקרים בגלל תופעות לוואי, שהיה צורך ביותר תרופות להגיע ליעד הנמוך יותר (2.4 לעומת 1.9) והשגה נמוכה יותר של יעדי הטיפול (64% לעומת 75%) בהשוואה לאלו עם היעד הסטנדרטי. אין ספק שנושא יעד הטיפול ביל"ד לא ירד עדיין מהפרק אבל לא נראה לי שייערך עוד מחקר כמו SPRINT (שאמנם לחץ הדם נמדד אוטומטית בחדר נפרד) שממצאיו מעידים שהורדה נמרצת ליעד נמוך יותר במרפאה יעילה יותר להשגת הורדת התמותה והתחלואה ה – CV. מה שעדיין חסרים הם מחקרים שיעסקו ביעדי הורדת לחץ הדם במדידות בבית וב – ABPM.

כתיבת תגובה