האם הזדקנות וסקולרית משפיעה על איסכמיה של שריר הלב ללא כל קשר עם ההיצרות הכלילית גם באנשים בריאים ובמיוחד בנשים?

תאריך: 04/11/2018

מטרת המחקר שבוצע במסגרת  Anglo-Cardiff Collaborative Trial היתה לבדוק במחקר "חתך" את הספקטרום של דרישת והיצע החמצן בשריר הלב במדגם גדול של משתתפים מתנדבים בריאים ולזהות את תפקידי הגיל, המגדר והחזר הגל. טונומטריה עורקית בוצעה בקרב 3,682 מתנדבים בריאים. נבדקו מדדים אינטגרליים של זמני הלחץ הסיסטולי והדיאסטולי והיחס שלהם (נקרא גם יחס חיות (viability) אנדוקרדיאלי שהוא מדד לדרישה ולהיצע של חמצן לשריר הלב) בנוסף לזמן הפליטה הלבבית בהתאם לגיל ולמגדר. בעיבודים רגרסיביים רבי-מישתנים תוך תיקנון למהירות הדופק, גובה, משקל ולחץ הדם הממוצע נמצא שבהשוואה לגברים יש לנשים בריאות ומבוגרות יחסי היצע:דרישה של חמצן פחות טובים.

Namasivayam M, McEniery CM, Wilkinson IB, et al, on behalf of the Anglo-Cardiff Collaborative Trial Investigators. Different effects of vascular aging on ischemic predisposition in healthy men and women. Hypertension. 2018 Oct 22. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
מחקרים חודרניים במאה ה – 20 הראו את הערך האינטרגרלי של זמן הלחץ האאורטלי כסמן לדרישה והיצע של חמצן לשריר הלב. קשה להעריך במדוייק את יחס ההיצע:דרישה של החמצן לשריר הלב וניתן לבדוק זאת בשיטה מעשית בעקומת הלחץ האאורטלי. החלק הסיסטולי של עקומת הלחץ האאורטלי משקף את המתח שנוצר לאחר התכווצות הלב והשטח מתחתיו מיצג מדד של צריכת החמצן ע"י שריר הלב. ההבדל הדיאסטולי של עקומות הלחץ באאורטה ובחדר מהווה תחליף לאספקת הדם הדיאסטולי לעורקים הכליליים. כך שיחס החיות התת-אנדורדיאלי כולל יחס אינטגרלי של זמן הלחץ הדיאסטולי לסיסטולי שהוא סמן של היצע ודרישה של חמצן לשריר הלב. עקומת הלחץ האאורטלי כוללת גם קשיות אאורטלית ונתוני תמסורת חדר-כלי הדם ע"י החזרי הגל. ניתן להשפיע על החלק הסיסטולי והדיאסטולי של גלי הלחץ האאורטלי על ידי ההיצע ע"י החזרי הגלים ולכן יחס ההיצע:דרישה יכול להיות מושפע ע"י מערכת כלי הדם המערכתית. לאחרונה ניתן לקבל את עקומת הלחץ האאורטלי ע"י טונומטריה. במחקר הנוכחי נמצא שעם עליית הגיל בעיקר בנשים קיים יחס היצע:דרישה בלתי תקין באנשים בריאים. גם הגלים לפנים והמוחזרים הם חשובים כאשר החזר הגל מפעיל את השפעתו באופן ראשוני דרך השפעתו על זמן הפליטה הלבבית. ממצא זה מראה שלגיל הווסקולרי יש השפעה על האיסכמיה של שריר הלב. מחלת לב איסכמית היא יותר מורכבת מאשר היצרות העורקים הכליליים. הזדקנות כלי הדם בעורקים הגדולים משנה את ההמודינמיקה המרכזית ויכולה להשפיע על האיסכמיה של שריר הלב ללא כל קשר עם המצב הכלילי בעיקר בנשים. ברור שלא ניתן לקבוע סיבתיות בגלל סוג מחקר מסוג "חתך".

כתיבת תגובה