האם מאפיינים אישיים קובעים במידה רבה את הקשר בין לחץ הדם שהושג בטיפול הנמרץ לבין הופעת עקומת J באירועים ה-CV והתמותה מכל סיבה? עיבוד לאחר מעשה ממחקרי SPRINT ו-ACCORD-BP

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/10/2017

מטרת העיבוד לאחר-מעשה של החוקרים מהולנד היתה לבדוק את הקשר בין רמות לחץ הדם הסיסטולי תוך הטיפול, האירועים ה – CV והתמותה מכל סיבה תוך צירוף הנתונים והתוצאים ממחקרי SPRINT ו – ACCORD-BP. נכללו בנתונים המצורפים 194,875 של מדידות לחץ הדם הסיסטולי תוך הטיפול ב – 13.946 (98.9%) חולים. במשך מעקב חציוני של 3.3 שנים היו אירועים  CVב – 1014 חולים (7.3%) ו- 502 חולים (3.7%) נפטרו. עקומת J דומה נמצאה בשני יעדי לחץ הדם (נמוך מ – 120 או נמוך מ – 140 ממ"כ) עם הנקודה הנמוכה ביותר (nadir) לאירועים CV ותמותה מכל סיבה בדיוק מתחת ליעד לחץ הדם. חולים ברובד הנמוך ביותר של לחץ הדם הסיסטולי היו מבוגרים יותר, עם ערכי BMI גבוהים יותר, עישנו יותר לעתים קרובות ועם שכיחות גדולה יותר של סוכרת ואירועים CV.

Kalkman DN, Brouwer TF, Vehmeijer JT, et al. The J-curve in patients randomly assigned to different systolic blood pressure targets- an experimental approach to an observational paradigm. Circulation. 2017 Sep 22. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא בעיבוד הנוכחי מאשר את קיומה של עקומת J בקשר בין לחץ הדם תוך הטיפול והסיכון לאירועים ה – CV והתמותה מכל סיבה. מצד שני, הממצא העיקרי של העיבוד הוא שלחץ דם אופטימלי הוא בערך 3 ממ"כ מתחת לערך המטרה עם נקודת שפל ויחס סיכון נמוך יותר בטיפול הנמרץ להורדת לחץ הדם בהשוואה להורדה הרגילה – ממצא שמעיד שיעד להורדת לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ – 120 ממ"כ קשור בסיכון נמוך יותר לאירועים ה – CV ולתמותה מכל סיבה. הממצא שעקומת J דומה בחולים שהוקצו להורדת לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ – 120 ממ"כ בהשוואה ליעד נמוך מ – 140 ממ"כ נכון לחולים שנמצאים בסיכון גבוה עם וללא סוכרת. ממצא זה מראה שבנוסף להסברים המוצעים לסיבתיות, חריגה מיעד לחץ הדם המיועד קשורה בתוצאה הפוכה מהיעד הסופי של הטיפול ביל"ד. בנוסף, לקשר שנמצא בין הורדת לחץ הדם והופעת עקומת J תורמים גם מאפיינים גרועים יותר של החולים כולל גיל מבוגר יותר ומחלה CV מתקדמת יותר וגורמים שקשורים ברופא שמעדיף מתן טיפול נמרץ לאלו עם הסיכון הגבוה ביחד ושינוי בטיפול התרופתי. השילוב של עקומת J עם יעד לחץ הדם הסיסטולי תומך בהנחה שהקשר בין לחץ הדם תוך הטיפול, התוצא ה – CV והתמותה מכל סיבה הוא בלתי תלוי ברמת לחץ הדם שהושגה. יש לזכור שהעיבוד הוא לאחר מעשה של שני מחקרים אקראיים ומבוקרים אבל פתוחים ואין כל מידע על מחלות נלוות.

כתיבת תגובה