האם הורדה נמרצת של לחץ הדם הסיסטולי נמוך מ – 120 ממ"כ נכונה גם לגבי חולי סוכרת מסוג 2 עם גורמי סיכון נוספים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/10/2017

מטרת העיבוד לאחר מעשה של חוקרים מאוניברסיטת וירג'יניה היתה לבדוק את השפעת הטיפול הנמרץ לאיזון לחץ הדם על התוצא ה – CV בחולי סוכרת מסוג 2 עם גורמי סיכון CV נוספים. במחקר נכללה תת קבוצה של מחקר ACCORD-BP שהיו בזרוע האיזון הסטנדרטי של רמת הגלוקוזה ובנוסף, היו להם גורמי סיכון CV נוספים שנדרשו למשתתפים במחקר SPRINT. משתתפי ACCORD- BP שהיו מתאימים למשתתפי SPRINT חוברו יחד עם משתתפי SPRINT כדי לבדוק האם השפעות הטיפול הנמרץ בלחץ הדם פועלות הדדית עם סוכרת מסוג 2. ניקוד הסיכון ה – CVD  ל – 10 שנים הבסיסי של פרמינגהם היה 14.5% בטיפול הנמרץ ו – 14.8% בטיפול הרגיל. לחץ הדם הסיסטולי הממוצע שהושג היה 120 ממ"כ בטיפול הנמרץ ו – 134 ממ"כ בטיפול הסטנדרטי עם פער מובהק מבחינה סטטיסתית. טיפול נמרץ בלחץ הדם הוריד את המשלב (התמותה ה – CV, אוטם שריר ללא תמותה, שבץ מוחי ללא תמותה, הצורך ברה-וסקולריזציה ואי ספיקת לב) באופן מובהק ב – 21%. הטיפול הנמרץ הוריד גם באופן מובהק את התמותה ה – CV, אוטם שריר הלב ללא תמותה ושבץ מוחי ללא תמותה ב – 31%. תופעות לוואי היו שכיחים יותר באופן מובהק בטיפול הנמרץ (4.1% לעומת 2.1%). השפעת הטיפול הנמרץ על התוצא ה – CV לא היה שונה ביון חולים עם וללא סוכרת מסוג 2.

Buckley LF, Dixon DL, Wohlford GF 4th, et al. Intensive versus standard blood pessure control in SPRINT-eligible paticipants of the ACCORD-BP Trial. Diabetes Care. 2017 Sep 25. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

יעד הורדת לחץ הדם בחולי סוכרת שנוי במחלוקת. החוקרים הניחו שניתן להתייחס להורדת לחץ הדם בחולי סוכרת מסוג 2 היות ולמרביתם יש גורמי סיכון נוספים כמו באלו שהיו לחולי SPRINT. אכן, בעיבוד הנוכחי נמצא שהורדה נמרצת של לחץ הדם בחולי ACCORD – BP שהתאימו לחולי SPRINT הוריד את הסיכון לתוצא ה – CV בחולים עם וללא סוכרת וזאת למרות שהעיבוד היה לאחר מעשה. בעיבוד נוסף של מחקר SPRINT נמצאה ירידה יחסית של 31% בתוצא ה – CV ע"י טיפול נמרץ בקרב משתתפים עם קדם-סוכרת (עם ערכי גלוקוזה מעל 100 מ"ג). שיעור האירועים בעיבוד הנוכחי היה גדול יותר מאשר שיעור האירועים ב – ACCORD-BP היות והמגבלה העיקרית של מחקר זה היתה במיעוט האירועים על מנת להגיע למשמעות סטטיסטית ולכן ע"י החיבור בין 2 המחקרים ניתן היה להגיע לתוצאות אלו. ניתן להסיק אם כך, שהתועלת בטיפול נמרץ מתבטאת יותר בקרב חולים עם גורמי סיכון נוספים ותועלת זאת היא פונקציה של גורמי הסיכון ה – CV מעבר לסוכרת. מעניין שהתועלת שהושגה בהורדה נמרצת של לחץ הדם בחולי ACCORD –BP שהתאימו לחולי SPRINT לא נמצאה בחולים שקיבלו טיפול נמרץ לאיזון הסוכרת – מגמה שנמצאה גם במחקר האוריגינלי .ACCORD –BP בעיבוד הנוכחי היתה מסקנת החוקרים שטיפול נמרץ להורדת לחץ הדם או לאיזון הסוכרת כל אחד מהם לבד משפר את התוצא ה –CVD ללא כל תוספת בשילוב של שניהם ולכן, האינטראקציה בין הטיפול הנמרץ להורדת הגלוקוזה והטיפול הנמרץ להורדת לחץ הדם יעילה רק בקרב אלו שיש להם גורמי סיכון נוספים. מגבלות העיבוד פרט להיותו לאחר מעשה שלא ניתן לברר תופעות לוואי אישיות בגלל הגדרות שונות של האירועים בשני המחקרים.

כתיבת תגובה