האם הוספת סיבי פסיליום מסיסיים לתזונה מורידה את לחץ הדם? – סקירה ומטה-אנליזה.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/10/2017

מטרת הסקירה הסיסטמתית והמטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים מקנדה היתה לבדוק השפעת סיבים צמיגיים מסיסיים על לחץ הדם וכימות השפעתם של סיבים שונים. נכללו 22 מחקרים אקראיים ומבוקרים (1,343 משתתפים) לפחות  במשך4 שבועות שעסקו בהערכת תוספת סיבים מסיסיים מ – 5 סוגים: בטא גלוקאן משיבולת שועל או שעורה, guar gum, konjac (פקעת של צמח ממזרח אסיה), פקטין ופסיליום (שמופק מקליפות זרעי לחך) על לחץ הדם. סיבים מסיסיים הורידו את לחץ הדם הסיסטולי באופן מובהק בממוצע ב – 1.59 ממ"כ ואת הדיאסטולי ב – 0.39 ממ"כ במינון חציוני של 8.7 גרם ליום (1.45 ל – 30 גרם ליום) במעקב חציוני של 7 שבועות. נמצאה שונות גדולה בהורדת לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי. רק הוספת פסיליום מבין 5 סוגי הסיבים היתה קשורה בהורדת לחץ הדם הסיסטולי (ממוצע הורדה של 2.39 ממ"כ).

Khan K, Jovanovski E, Ho HVT, et al. The effect of viscous soluble fiber on blood pressure: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2017 Oct 7. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במטה אנליזה הנוכחית נמצא שהוספת מינון חציוני של 8.7 גרם ביום של סיבים לאורך ממוצע חציוני של 7 שבועות הביאה לשיפור קטן אבל מובהק בלחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי. ממצאים אלו הם רלבנטיים היות ומספיקה ירידה של 2 ממ"כ בלחץ הדם הדיאסטולי כדי להוריד ב – 6% את הסיכון למחלה כלילית וב – 15% את הסיכון לשבץ מוחי. קיימים מספר מנגנונים אפשריים להשפעה זאת של נטילת סיבים במסיסות גדולה. אחת האפשרויות היא שהם מעלים את הצמיגות של תוכן האוכל ומעכבים את הספיגה במערכת העיכול. כתוצאה מכך קיימת הפרשת מופחתת של הגלוקוזה לאחר ארוחה ושיפור בתנגודת לאינסולין. תנגודת לאינסולין מלווה בעלייה מפצה של אינסולין בדם וגורמת להתפתחות של הפרעה בתיפקוד האנדותל ויל"ד. במקביל קיימת גם עלייה בספיגת הנתרן בכליות, הפעלה סימפתטית, שינוי במעבר יון טרנס-ממברנלי והיפרטרופיה של כלי דם רזיסטנטים. נטילת סיבים מסיסיים יוצרת גם השפעה מצומצמת על המשקל בגלל תחושת השובע וירידה במשקל הגוף נמצאת בקורלציה עם הירידה בלחץ הדם. יש להתייחס לממצאים אלו בזהירות היות ומחצית מהמחקרים שנכללו היו באיכות נמוכה, מרביתם נועדו לבדוק את השפעת הסיבים על הירידה במשקל, היתה הטרוגניות גדולה בהורדת לחץ הדם ושיעור ניכר מהמשתתפים היו עם מחלות נלוות או טופלו בתרופות.

כתיבת תגובה