האם הגורמים ליל"ד בצעירים עד גיל הביניים שונים בין גברים לנשים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/10/2017

מטרת המחקר הקנדי שהוצג בכנס משותף של חברת הלב והחברה ליל"ד האמריקאים בספטמבר 2017 היתה לבדוק האם קיים הבדל מגדרי בהשפעת גורמים בדינמיקה של יל"ד. נכללו במחקר 1,347 ממחקר Saguenay Youth Study מהם 911 מתבגרים מגיל 12-18 (52%) ו – 426 מבוגרים מגיל 36-65 (56% נשים). לחץ הדם הסיסטולי מפעימה לפעימה, לחץ הדם הדיאסטולי ביחד עם מהירות הדופק, נפח הפעימה והתנגודת ההיקפית הכללית נמדדו ע"י מכשיר Finometer במשך 52 דקות שתוכנן לחקות את הפעילות היום-יומית כמו שינויים בתנוחה או בזמן עקה נפשית. התרומות היחסיות של נפח הפעימה, התנגודת ההיקפית הכללית ומהירות הדופק ללחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי הראו הבדלים משמעותיים מבחינת המגדר: נפח הפעימה הסביר 55% מהשונות של לחץ הדם הסיסטולי בנשים לעומת 35% בגברים. המרכיב העיקרי בקרב גברים היה התנגודת ההיקפית הכללית שהסבירה 47% מהשונות לעומת 30% בנשים. הבדלי מגדר אלו נמצאו לאורך מרבית הזמן של 52 דקות ובלטו בעיקר בעמידה ובמידה הפחותה ביותר בזמן עקה נפשית.

Shin, J, Abrahamowicz M, Leonard G, et al. Sex differences in relative contributions of hemodynamic parameters to blood pressure: A population-based study of adolescents and middle-aged adults. 2017 American Heart Association (AHA) Council on Hypertension, AHA Council on Kidney in Cardiovascular Disease, American Society of Hypertension Joint Scientific Sessions. September 15, 2017; San Francisco, CA. Abstract 17-HBPR-A-668-AHA.

הערת פרופ' יודפת

מרבית המחקרים שבוצעו לבדיקת ההבדל במנגנוני יל"ד בגברים ונשים נערכו בגילאים המבוגרים בין 60  ל – 70 ובנשים לאחר חדילת אורח. במחקר הנוכחי נמצא שההבדלים בין המגדרים השפיעו על 3-5% מהמתבגרים ועל 23-58% מהמבוגרים. ממצאי המחקר מעניינים מאד היות ויכולה להם השפעה על טיפולינו בגברים ובנשים. אנו יודעים ששני המנגנונים החשובים ביותר ליל"ד הם יל"ד תלוי-נפח ויל"ד תלוי-תנגודת היקפית. מהיעדר ידע מהו המנגנון בכל אחד ממטופלינו אנו נוטים במקרים רבים לתת טיפול משולב של התרופות שמשפיעות על שני המנגנונים האלו. השאלה המעשית היא, האם בעקבות ממצאים אלו אם יאושרו במחקרי התערבות נוכל להתחיל בנשים בטיפול יחיד בדיורטיקה ובגברים בטיפול יחיד במעכבי המערכת רנין אנגיוטנסין ו/או בחסמי תעלות הסידן?

כתיבת תגובה