האם הוספת empagliflozin לטיפול התרופתי ביל"ד בחולי סוכרת מסוג 2 גורמת פרט לשיפור איזון הסוכרת ולירידה במשקל גם לירידה נוספת בלחץ הדם?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/10/2016

מטרת המחקר האיטלקי היתה לבדוק במסגרת מחקר EMPA-REG האם מתן חד יומי של אמפאגליפלוזין (empagliflozin להלן אמפה) במינונים של 10 מ"ג ל- 276 חולים, או 25 מ"ג ל – 276 חולי סוכרת מסוג 2 יוריד את ההמוגלובין המסוכרר, את לחץ הדם ואת המשקל בהשוואה לפלצבו (271 חולים) בחולי סוכרת מסוג 2 עם יל"ד. השינויים בלחץ הדם נמדדו ב – ABPM בחולים שלא קיבלו כל תרופה ליל"ד, בתרופה אחת או בשתי תרופות או יותר שטופלו/או לא טופלו בדיורטיקה, או ב – ACEIs או ARBs. בהשוואה לפלצבו, הטיפול באמפה 10 מ"ג ו – 25 מ"ג הוריד את ממוצע לחץ הדם במשך 24 שעות בחולים שלא קיבלו כל טיפול ליל"ד (ירידה של 3.89/2.58 ממ"כ ע"י 10 מ"ג ושל 3.77/2.45 ממ"כ ע"י 25 מ"ג), ע"י טיפול אחד (ירידה של 4.74/1.97 ממ"כ ע"י 10 מ"ג ו -4.27/1.81 ממ"כ ע"י 25 מ"ג) וע"י 2 תרופות או יותר (ירידה של 2.36/0.68 ממ"כ ע"י 10 מ"ג ושל 4.17/1.54 ע"י 25 מ"ג). השפעת האמפה לא היתה שונה באופן מובהק בין תת הקבוצות או מספר התרופות ליל"ד בהורדת לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי. הטיפול באמפה הוריד את לחץ הדם במשך 24 שעות ללא התייחסות לדיורטיקה או למעכבי המערכת רנין-אנגיוטנסין, ללא כל הבדל מובהק בין תתי הקבוצות ע"י טיפול/לא טיפול באחת משלושת סוגי התרופות.

Mancia, G, Cannon, CP, Tikkanen I, et al. Impact of empagliflozin on blood pressure in patients with type 2 diabetes mellitus and hypertension by background antihypertensive medication. Hypertension 2016, Oct 10. Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת:
אמפאגליפלוזין הוא כידוע מעכב חזק וסלקטיבי של ה – SGLT-2 שמוריד את רמת הסוכר ע"י הורדת הספיגה מחדש בכליות ולכן גורם להפרשה מוגברת של גלוקוזה בשתן. הוא משפר את איזון הסוכרת, מוריד במשקל ואת לחץ הדם. במחקר EMPA-REG OUTCOME נמצא שהוא מוריד את התמותה הקרדיו-וסקולרית, את אירועי אוטם שריר הלב ואירועי השבץ המוחי, שניהם ללא תמותה בהשוואה לפלצבו בחולי סוכרת עם סיכון גבוה ועם טיפול סטנדרטי בסוכרת. במחקר הנוכחי נמצא שהטיפול באמפה הוריד את לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי במידה דומה ללא קשר למספר ולסוג התרופות (שמקובלות בטיפול ביל"ד)  שהחולים קיבלו בבסיס. הירידה ה"נקייה" בלחץ הדם בשני מינוני האמפה היתה כ – 0.6%. עלי לציין שבניגוד למרבית המחקרים בעבר מדידת לחץ הדם ע" ABPM היא מדוייקת ואינה מסתמכת רק על מדידות בודדות במרפאה. המנגנון שקשור בהשפעת אמפה על הורדת לחץ הדם לא מוסבר עדיין במלואו. השפעתו על הורדת לחץ הדם קיימת גם בחולים עם תיפקוד כלייתי לקוי. ממצא זה מעלה את האפשרות שוויסות לחץ הדם מערב מסילות אחרות מלבד הפרשת הגלוקוזה בשתן כמו איבוד משקל, דיורזיס אוסמוטית וירידה בקשיות העורקים. אי התלות של תגובת לחץ הדם למספר וסוגי התרופות ע"י האמפה יכולה לנבוע גם ממסילות משלימות לאלו שקיימות בטיפול התרופתי הרגיל ביל"ד. השאלה המתבקשת היא האם ההשפעה הטובה של הטיפול באמפה על הורדת הסיכון הקרדיו-וסקולרי במחקר EMPA-REG OUTCOME נובעת לפחות בחלקה גם מהורדת לחץ הדם? אני מעלה 2 שאלות נוספו: 1. האם ההשפעה הטובה של האמפה היא ייחודית רק לה או שהיא תהייה דומה לכל התרופות נוגדות ה – SGLT-2? 2. האם קיימת הצדקה להוספת תרופה ממשפחה זאת לכל חולי הסוכרת מסוג 2 שעמידים לאיזון יל"ד?

כתיבת תגובה