קיומם של 3 מיקרו RNAs יחודיים קשור בהצלחת הטיפול ע"י CPAP בחולי יל"ד עמיד לטיפול עם דום נשימה חסימתי בשינה.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/10/2015

מטרת המחקר הספרדי היתה לזהות פרופיל של מיקרו-RNA (miRNA) בנסיוב שיכול לנבא את תגובת לחץ הדם בתגובה לטיפול ב – CPAP בחולים שסובלים גם מדום נשימה חסימתי בשינה. בדיקת הביטוי של miRNA במחזור תוך התמקדות במערכת הקרדיו-וסקולרית נערכה במדגמי נסיוב תוך שימוש במערך נתונים של 84 miRNA בקרב חולים עם יל"ד עמיד לטיפול ודום נשימה בשינה בבסיס ולאחר 3 חודשי טיפול עם היענות מלאה ב – CPAP. עיבוד מסילות והעשרת גן-המטרה של ה – miRNA נערך בסימולציית מחשב.  נמדדו גם רמות הפפטידים וההורמונים שקשורים בתיפקוד הקרדיו-וסקולרי. נמצאה ירידה מובהקת בלחץ הדם בחולים שהגיבו לטיפול ב – CPAP מעבר לחציון לחץ דם שנצפה ( מעל 4.5 ממ"כ) לאחר הטיפול, ירידה שלא נמצאה באלו שלא הגיבו לטיפול (שווה או מתחת ל – 4.5 ממ"כ). שלושה miRNAs סיפקו מודל בעל כושר ניבוי מובהק שיכול להבדיל את החולים עם תגובת לחץ הדם הטובה לטיפול ב – CPAP. בנוסף. הטיפול ב – CPAP הוריד באופן מובהק את היחס אלדוסטרון-רנין בחולים שהגיבו אבל לא באלו שלא הגיבו.

Sánchez-de-la-Torre M, Khalyfa A, Sánchez-de-la-Torre A, et al; Spanish Sleep Network. Precision medicine in patients with resistant hypertension and obstructive sleep apnea: Blood pressure response to continuous positive airway pressure treatment. J Am Coll Cardiol. 2015;66:1023-32.

הערת פרופ' יודפת
לחץ דם עמיד לטיפול שכיח מאד בקרב חולים עם דום נשימה חסימתי בשינה. במחקרים קודמים נמצא שחלק מהחולים מגיבים בהורדת לחץ הדם ע"י הטיפול ב – CPAP בעוד שבאחרים אין כל תגובה ותיתכן גם החמרה. miRNAs הם סוג של נוקליאוטידים קטנים ללא כושר הצפנה שמווסתים את ביטוי הגן ברמה שלאחר השיעתוק ע"י קשירה לרנ"א – שליח (messenger RNA) המיועד וע"י כך גורמים או לדגרדציה או לתרגום דחוי. במחקרים נמצא ש – miRNAs מפקחים על התפתחות ומעורבים באופן קריטי בתהליכים ביולוגיים שקשורים בבריאות ותחלואה, כולל מחלות קרדיו-וסקולריות. מכאן, שהם מהווים שחקן ראשי לטיפול במחלות קרדיו-וסקולריות בעידן של רפואה מדוייקת. במחקר הנוכחי נמצא שקבוצה של 3 miRNAs שקשורים באופן תיפקודי עם המערכת הקרדיו-וסקולרית יכולים לאבחן חולים עם יל"ד עמיד לטיפול ודום נשימה בשינה שיגיבו להורדת לחץ הדם ע"י טיפול ב – CPAP. כמו"כ נמצא שטיפול עם היענות טובה ע"י CPAP גורם לשינויים ב – miRNAs שקשורים במערכת הקרדיו-וסקולרית שיכולים להשפיע באופן פוטנציאלי על הסיכון לפתח מחלה קרדיו-וסקולרית בחולים עם יל"ד עמיד לטיפול ודום נשימה בשינה. בנוסף הורדת היחס אלדוסטרון-רנין באלו שהגיבו מעידה על הורדת רמת האלדוסטרון בנסיוב. קטגורציה של העשרת מסילות ביולוגיות הניבה גם תוצאות בלתי צפויות בהקשר לסרטן – מרבית העשרת המסילות הביולוגיות ל – miRNAs שהראו שינו ברמת הביטוי לאחר CPAP נכללו בקטגוריות של תהליכים ביולוגיים שנמצאים בקרבה לסרטן. במחקרים שפורסמו לאחרונה דווח על קשר בין היארעות של סרטן לדום נשימה חסימתי בשינה ולתמותה. באחד המחקרים נמצא שטיפול יעיל ב – CPAP קשור בדיכוי השיעתוק של מסילות שקשורות בסרטן. מכאן המקום לחשוף גנים עם ביטוי שונה של miRNAs שמעורבים בתהליך האונקוגני.

כתיבת תגובה