נטילת כל התרופות ליל"ד לפני השינה (בעיקר מעכבי RAAS) מאזנת טוב יותר את לחץ הדם ומונעת יותר היארעות של סוכרת חדשה מאשר נטילתם בבוקר.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/10/2015

מטרת תת- המחקר הספרדי השני במסגרת מחקר MAPEC היתה לבדוק האם הטיפול בכלל המינון היומי של 1 או יותר תרופות ליל"ד לפני השינה יגרום לירידה גדולה יותר בסיכון לסוכרת חדשה מאשר טיפול בכל התרופות בבוקר. במחקר שהיה אקראי, פתוח וסמוי לנקודות הסיום נכללו 2,012 חולי יל"ד ללא סוכרת, מהם 976 גברים ו – 1,036 נשים בגיל ממוצע 52.7. החולים הוקצו אקראית ע"י תוכנת מחשב לקבל את כל הטיפול התרופתי בבוקר או לפני השינה של תרופה אחת או יותר. במעקב חציוני של 5.9 שנים פיתחו 171 סוכרת חדשה.החולים שטופלו לפני השינה בהשוואה לטיפול בבוקר הראו: 1. ממוצע שינה נמוך של לחץ הדם הממוצע, עם פער מובהק בין nondippers לטובת הטיפול בערב (32% לעומת 52%) ו – 2. רמה נמוכה מובהקת של היארעות סוכרת חדשה לאחר תיקנון (גלוקוזה בצום, היקף המותניים, ממוצע לחץ הדם בשינה, סיווג ל – dipping ומחלת כליות כרונית) – יחס סיכון מתוקנן ומובהק 0.43, שיעור אירועי הסוכרת 4.8% בערב לעומת 12.1% בבוקר (מובהק). תועלת גדולה יותר ומובהקת הושגה לנטילה בערב של מעכבי RAAS לעומת הבוקר: יחס סיכון של 0.39 לטיפול ב – ARBs, 0.31 לטיפול ב – ACEIs ו – 0.35 לטיפול בחסמי ביטא.

Hermida RC, Ayala DE, Mojón A, et al. Bedtime ingestion of hypertension medications reduces the risk of new onset type 2 diabetes: a randomised controlled trial. Diabetologia. 2015 Sep 23. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
במחקר הנוכחי נמצא שנטילת כל התרופות ליל"ד לפני השינה לעומת נטילתם בבוקר משפרת  טוב יותר את איזון לחץ הדם בשינה ומונעת יותר היארעות של סוכרת חדשה וללא כל תופעות לוואי. יתרה מכך, קיימת עדיפות לטיפול במעכבי RAAS. שיטת טיפול זאת מביאה אותי למספר שאלות שנראות לי מעשיות בפרקטיקה שלנו: 1. מה עושים עם חולים בעיקר חולי סוכרת שהם עמידים לטיפול שמקבלים 2-3 תרופות בבוקר ומספר דומה של אותם תרופות בערב? האם מתן מינון כפול כזה בערב אינו מוגזם? 2. האם לתת טיפול דיורטי בערב דבר שיגביר את שיעור ההשתנה בשינה ויגרום להפרעה קשה שאין ספק שתשפיע על דפוס השינה? 3. האם אנו "ממיתים" את כל יתר סוגי התרופות האחרים ובעיקר CCBs שלהם יתרונות רבים בהורדת הסיכון הקרדיו-וסקולרי והפחתת הווריאביליות בלחץ הדם? 4. האם חסמי ביטא שהם גם חסמי RAAS הם התרופות המועדפות לאחר מתן ARB או ACEI לאיזון לחץ הדם בעוד שאנו יודעים שהשפעתם המרכזית היא פחותה משאר סוגי התרופות? 5. והשאלה העיקרית – האם טיפול בשיטה זאת יתבטא בנקודות סיום קרדיו-וסקולריות טובות יותר? אין כל ספק שאנו חייבים לחכות לתוצאות מחקרים דומים ממרכזים אחרים או אף בין- לאומיים לפני שנאמץ במלואם את השיטה למתן כל התרופות לפני השינה במקום חלוקתם לבוקר ולערב במידה והטיפול כולל תרופות רבות.

כתיבת תגובה