האם צריכה גדולה של אספרסו מעלה את הסיכון הקרדיו-וסקולרי במבוגרים צעירים עם יל"ד קל?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/10/2015

מטרת המחקר האיטלקי שהוצג בכנס ESC בלונדון היתה לבדוק את הקשר בין צריכת אספרסו לבין האירועים הקרדיו-וסקולריים ולבחון האם הקשר קפה-אירועים קרדיו-וסקולריים נובע מהשפעה ארוכת-טווח של קפה על יל"ד והמטבוליזם של הגלוקוזה. נכללו במחקר 1,201 משתתפים (73% גברים) ממחקר HARVEST שהוא מחקר עוקבה פרוספקטיבי של אנשים ללא סוכרת מגיל 18-45 שעברו בדיקת סקר לדרגה 1 (140–159/90–99 ממ"כ) של יל"ד ע"י ABPM. לחץ הדם הממוצע בבסיס היה 145/94 ממ"כ. 26.3% מכלל המשתתפים לא צרכו אספרסו , 62.7% צרכו 1-3 כוסות ליום ו – 10% צרכו מעל 3 כוסות ליום. תוך מעקב של 12.5 שנים היו 60 אירועים קרדיו-וסקולריים (80% – אוטם שריר הלב). בעיבודי COX רב-משתנים נמצא שצריכת אספרסו היתה חזאית מובהקת להתפתחות של יל"ד שהצריך טיפול עם יחס סיכון מובהק של 1.5 לשתייה כבדה ו – 1.1 (לא מובהק) לשתייה מתונה בהשוואה ללא שתייה. בנוסף, שתיית אספרסו היתה חזאית לטרום-סוכרת בעתיד עם יחס סיכון מובהקים של 2.0 לצריכה כבדה ו 1.3 לצריכה מתונה. בעיבודים נוספים שכללו  אורח החיים, גיל, מגדר, אירועים CV אצל ההורים, BMI, כולסטרול, לחץ הדם ומהירות הדופק במשך 24 שעות ושינויים במשקל הגוף תוך המעקב נמצא ששתי הקטגוריות של צריכת האספרסו היו חזאים עצמאיים ומובהקים עם יחס סיכון של 4.3 לצריכה כבדה ו – 2.9 לצריכה מתונה. הכללת התפתחות של יל"ד ברגרסיה החלישה את הקשר קפה-אירועים CV עם יחס סיכון מובהק של 3.9 לצריכה כבדה וסיכון לא מובהק של 2.8 לצריכה מתונה. חיזוי ההתפתחות העתידית של טרום-סוכרת היה 3.2 עם מובהקות גבולית לצריכה כבדה וללא כל מובהקות בצריכה מתונה.

Mos L, Vriz O, Martina S, et al. Long-term cardiovascular and metabolic effects of coffee consumption in young hypertensive subjects: Results from the HARVEST study. European Society of Cardiology 2015 Congress; August 29, 2015; London, UK. Abstract 899.

הערת פרופ' יודפת
במחקר זה שעדיין לא פורסם נמצא שצריכת אספרסו קשורה באופן ישיר עם עליית הסיכון הקרדיו-וסקולרי בחולי יל"ד בדרגה 1. לא ברור לי על פי אילו מדידות נקבעה דרגת לחץ הדם על פי ABPM. תוצאות מחקר זה הן בניגוד למרבית המחקרים שדיווחו לאחרונה שלקפה יש תכונות נוגדות חימצון וצריכתו קשורה בהורדת הסיכון הקרדיו-וסקולרי. האם התוצאה המנוגדת נובעת רק מצריכה מוגזמת של אספרסו? האיטלקים באיזור שבו בוצע המחקר שותים רק אספרסו כאשר בכל ספלון שמכיל כ – 30 סמ"ק קפה יש  60-70 מ"ג קפאין. החוקרים מניחים שהשפעת צריכת הקפה לאורך זמן ביחד עם ההשפעות המטבוליות שלו תורמת לפחות בחלקה לאירועים הקרדיו-וסקולריים. העלייה בסיכון לטרום-סוכרת ע"י צריכה גדולה של אספרסו היתה מובהקת רק בקרב אלו עם מטבוליזם איטי של קפה (שני הפנוטיפים של המטבוליזם של קפה קשורים במסילות הציטוכרום CYP1A2 – מטבוליזם איטי או מהיר). אחת האפשרויות לקשר בין צריכת אספרסו והאירועים הקרדיו-וסקולריים היא שקפה גורם לגירוי של המערכת הסימפתטית אבל ממחקרים רבים התברר שצריכה כרונית של קפה כמעט ואינה מעלה את לחץ הדם. בנוסף, המחקר הוא תצפיתי בלבד כך שלא ניתן לקבוע סיבתיות.

כתיבת תגובה