האם חוסר הפרעה לזרימת הדם בגלל לחץ דם נמוך בישישים עם הפרעה קוגניטיבית קלה נובע מטווח ויסות עצמי רחב יותר של הזרימה?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/10/2015

מטרת המחקר ההולנדי-בלגי היתה לבדוק האם קיים קשר בין לחץ דם נמוך בישישים (גיל ממוצע 81 עם הפרעה קוגניטיבית קלה ושימוש בתרופות נגד יל"ד) לבין זרימת הדם במוח. נכללו במחקר 203 משתתפים במחקר DANTE (Discontinuation of Antihypertensive Treatment in the Elderly) עם הפרעה קוגניטיבית קלה (MMSE בין 21-27) שעברו מדידות לחץ הדם (לחץ דם סיסטולי מבוסס על מדידה אחרונה ע"י מכשיר אלקטרוני אצל רופא המשפחה שווה או מתחת 160 ממ"כ או מתחת 140 ממ"כ לחולים עם סוכרת וחולים שסבלו מעל 3 שנים לפני כן מאוטם שריר הלב, ממחלת עורקים היקפית או עברו (PCI, שינויים בלחץ הדם בעמידה וזרימת הדם במוח ו – MRI (בשיטת pseudo-continuous arterial spin-labeling). בגלל מגבלות תקציב בוצע המעקב רק אחרי 102 משתתפים שמתוכם הוקצו אקראית רק 47 משתתפים להמשיך בטיפול ביל"ד ו – 55 על הפסקת הטיפול ל – 4 חודשים. לאחר מעקב של 4 חודשים נמדדו השינויים בלחץ הדם ובזרימת הדם במוח. לא נמצא כל קשר מובהק בין לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי לבין זרימת הדם במוח ולא כל קשר עם לחץ הדם הממוצע, לחץ הפעימה ושינויים בלחץ הדם בעמידה. גם בתת–קבוצה של ישישים עם פתולוגיה של העורקים הקטנים במוח כולל האדרת נפח החומר הלבן, עם דימומים מיקרוסקופיים ואוטמים לקונריים או ישישים עם קוגניציה נמוכה יותר או סוכרת לא נמצא כל קשר בין לחץ הדם לזרימת הדם במוח. יתרה מכך, לא נמצא כל שינוי בזרימת הדם במוח בין אלו שהמשיכו את הטיפול לבין אלו שהפסיקו אותו למשך 4 חודשים.

Foster-Dingley JC, Moonen JE, de Craen AJ, et al. Blood pressure is not  associated with cerebral blood flow in older persons. Hypertension. 2015 Sep 8. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
דיווחים קודמים של מחקרים ללא ראיות מוצקות הצביעו על כך שלחץ דם נמוך בישישים קשור בתופעות לוואי קשות כולל תמותה. כידוע, זרימת הדם במוח מווסתת ע"י מנגנון עצמי כאשר בתגובה לתנודות בלחץ הדם קיימת הרחבה או התכווצות של כלי הדם הקטנים. טרשת עורקים שמתקדמת עם הגיל ויל"ד קבוע מפריעים לוויסות ולכן לחץ דם נמוך יכול לגרום לזרימה מוחלשת של הדם. במחקר הנוכחי שכלל ישישים מטופלים ביל"ד עם הפרעה קוגניטיבית קלה לא נמצא כל קשר בין לחץ הדם לבין זרימת הדם במוח לא רק בכלל הנבדקים אלא גם בחולים עם מחלת כלי הדם הקטנים, באלו עם סוכרת ובאלו עם הפרעה קוגניטיבית קלה. גם למבחן אורתוסטטי לא היתה על השפעה על הזרימה וגם לא להפסקת הטיפול ביל"ד למרות העלייה בלחץ הדם בעקבות ההפסקה. הנחת החוקרים היא שלחץ הדם הנמוך בישישים אינו משפיע על הוויסות העצמי של זרימת הדם במוח בגלל טווח-ויסות רחב יותר שמאפשר זרימת דם תקינה למוח. הם מתבססים על כך שלחץ הדם נשאר ללא שינוי הן בעמידה והן באלו עם מחלת כלי הדם הקטנים. זאת הצעה מהפכנית ומעניין אם תאושר במחקרים ארוכי-טווח שיכללו מספר גדול יותר של משתתפים.

כתיבת תגובה