האם שמן זית כתית מעולה מוריד את שומן הגוף ומשפר את לחץ הדם?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/08/2017

מטרת המחקר שבוצע בברזיל היתה לבדוק השפעות של תזונה מוגבלת באנרגיה שמכילה שמן זית כתית מעולה על הרכב הגוף והפרעות מטבוליות שקשורות בהשמנה. במחקר שהיה אקראי, כפול-סמיות ומבוקר פלצבו נכללו 41 נשים מבוגרות עם משקל עודף (בגיל 27, 46.8% של כלל שומן הגוף) שקיבלו כל יום ארוחת בוקר עתירת-קלוריות שמכילה או 25 מ"ל של שמן סויה (בקרה = 20) או שמן זית במשך 9 שבועות עוקבות. ביום הראשון והאחרון של המחקר נבדקו נתונים אנתרופומטריים, בוצעו X-ray absorptiometry ובדיקות דם. הטיפול בשמן הזית הביא לירידה גדולה ומובהקת של כ – 80% בשומן לעומת שמן הסויה (2.4 ק"ג לעומת 1.3 ק"ג). צריכת שמן הזית הורידה גם את לחץ הדם הדיאסטולי בהשוואה לבקרה (פחות 5.1 ממ"כ לעומת תוספת של 0.3 ממ"כ). נמצאה גם ירידה מובהקת ב – HDL, עלייה ב – IL-10 בבקרה, עלייה מובהקת בקראטינין וירידה מובהקת בפוספטזה הבסיסית בקבוצת שמן הזית. נמצאה גם מגמה לירידה ב – IL-1β בקבוצת שמן הזית.

Galvão Cândido F, Xavier Valente F, da Silva L, et al. Consumption of extra virgin olive oil improves body composition and blood pressure in women with excess body fat: a randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial. Eur J Nutr. 2017 Aug 14. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא העיקרי של מחקר זה מראה שצריכת שמן זית כתית מעולה גורמת לאיבוד גדול של שומן הגוף ולהורדת לחץ הדם הדיאסטולי בהשוואה לצריכת שמן סויה. צריכת ארוחת בוקר עתירת שומן שינתה באופן מובהק את הצריכה היומית של חומצות השומן. איבוד השומן הגדול יותר במטופלי שמן הזית היה בלתי תלוי ללא כל קשר בצריכת האנרגיה היות ולא נמצא הבדל מובהק בצריכה זאת בין שתי הקבוצות. יתרה מכך, IL – 10 עלה רק בבקרה כולל ירידה ברמת ה – HDL. הסבר אפשרי להשפעת שמן הזית על איבוד שומן הגוף מבוססת בעיקר על השפעת החומצה האוליאית על ירידה ברמת ה – stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1). עכברים חסרי אנזים זה צורכים כמות אוכל גדולה יותר ב – 25% אבל צוברים פחות שומן והם רזים יותר מאשר עכברים רגילים. הממצא ששמן הזית הוריד את לחץ הדם הדיאסטולי נובע כנראה מהכללת חומצה אוליאית בקרומי התא תוך וויסות מבנה הקרומים ופיקוח על האיתות מתווך-חלבון G שמוריד את לחץ הדם. את העלייה הבלתי צפויה ברמת הקראטינין מיחסים החוקרים לעלייה במסת השריר הכחוש.

כתיבת תגובה