האם מצב חברתי-כלכלי גבוה בגיל הילדות קשור בקשיות עורקים נמוכה יותר בבגרות?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/08/2017

מטרת המחקר שבוצע במסגרת Young Finns Study היתה לבדוק האם רמת גבוהה של מצב כלכלי-חברתי בילדות יהיה קשור בקשיות עורקים קטנה יותר בבגרות. העיבוד נערך מהנתונים ארוכי הטווח של מחקר זה וכלל 2,566 משתתפים עם נתונים על מצב כלכלי-חברתי בגיל 3 ועד 18 בשנת 1980 ובדיקות שכללו מהירות גל הפעימה ויכולת ההימתחות של עורק התרדמה לאחר 21 או 27 שנים בבגרות. העיבוד אישר את הנחת המחקר. יכולת ההימתחות של עורק התרדמה היתה גדולה יותר וגם מהירות גל הפעימה היתה נמוכה יותר באופן מובהק באלו עם רמה חברתית-כלכלית גבוהה יותר לאחר תיקנון לגיל, מגדר וגורמי הסיכון הקרדיו-מטבוליים הקלאסיים בילדות. התוצאות נשארו מובהקות גם לאחר תיקנון למצב הכלכלי-חברתי בבגרות אבל נחלשו ולא היו מובהקות לאחר תיקנון לגורמי הסיכון הקרדיו-מטבוליים בבגרות.

Puolakka E, Pahkala K, Laitinen TT, et al. Childhood socioeconomic status and arterial stiffness in adulthood: The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Hypertension. 2017 Aug 14. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

תוצאות מחקר פרוספקטיבי זה מראות ב"היפוך" שמצב כלכלי-חברתי נמוך הוא חזאי לקשיות עורקים מוגברת בבגרות. הקשר בין מצב כלכלי-חברתי בילדות ובבגרות עם גורמי סיכון CV נמצא גם במחקרים קודמים אבל תרומתו של המחקר הוא בהדגימו שקשר זה בילדות משפיע על מידת קשיות העורקים בבגרות ממצא, שיש לו השפעה ישירה על האירועים ה – CV ועל תמותה מכל סיבה. המנגנון שבו מצב כלכלי-חברתי נמוך משפיע על קשיות העורקים בבגרות ניתן להסבר חלקית ע"י גרירת חלק מגורמי הסיכון הקלאסיים מילדות לבגרות או את הפעילות ההדדית בין המצב הכלכלי-חברתי, גורמי הסיכון והסמנים של קשיות העורקים. גורם הסיכון הגדול ביותר בילדות הוא יל"ד שנמצא כחזאי עצמאי לקשיות העורקים בבגרות. מצב כלכלי-חברתי גבוה קשור גם באורח-חיים בריא כמו צריכה מוגברת של ירקות ופירות לעומת צריכת מזון בלתי "בריא" בשכבות הכלכליות-חברתיות הנמוכות. אפשרויות נוספות לקשר בין מצב כלכלי-חברתי נמוך וקשיות עורקים מוגברת קשורה בזיהומים מוגברים בילדות ובעיקר אישפוזים מסיבה זאת שנמצאו כקשורים בפרופיל CV גרוע בבגרות בעיקר במשפחות עניות. בנוסף, באחד המחקרים נמצא שמצב כלכלי-חברתי נמוך קשור ברמה גבוהה של הורמוני עקה שיכולים להשפיע על קשיות העורקים. היחלשות הקשר לאחר תיקנון לגורמי סיכון בבגרות מוסבר על ידי האפשרות של תוספת גורמי סיכון בבגרות כמו עישון וצריכת אלכוהול ששכיחים יותר בקרב אוכלוסייה במצב חברתי-כלכלי נמוך. מכל מקום, עוני היה תמיד קשור בתחלואה מוגברת חדה וכרונית ונוסיף לזה גם את שיעור הפשיעה הגדול. בקיצור, לא כדאי להיות עני!

כתיבת תגובה