פינוי חרום קשור בסיכון ליל"ד – אסון הצונאמי בפוקושימה ביפאן

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/08/2016

מטרת המחקר היתה לבדוק את ההיפותיזה שפינוי החרום שבוצע בפוקושימה בגלל הצונאמי היה קשור בסיכון ליל"ד. נתונים ארוכי הטווח נאספו מבדיקה רפואית כללית של 31,252 מפונים בגיל 40-74 מ – 14 קהילות מ – 2008 ועד 2010. בדיקות מעקב נערכו מ – 2011 ועד 2013 וכללו 70.4% מכלל המפונים. ממוצע לחץ הדם עלה באופן מובהק במפונים ולא מפונים לאחר האסון עם שינויים גדולים יותר בקרב המפונים. נמצא הבדל מובהק בעליית לחץ הדם בשני המגדרים במפונים לעומת אלו שלא פונו – 5.8/3.4 ממ"כ לעומת 4.6/2.1 ממ"כ בגברים ו- 4.4/2.8 ממ"כ לעומת 4.1/1.7 ממ"כ בנשים. יחס הסיכון עלה באופן מובהק בגברים ב – 24% שהתמתן ל – 20% לאחר תיקנון לערפלנים ובנשים ב – 5%.

Ohira T, Hosoya M, Yasumura S; Fukushima Health Management Survey Group. Evacuation and risk of hypertension after the great East Japan earthquake: The Fukushima Health Management Survey. Hypertension. 2016 Aug 1. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

אסון פוקושימה היה מלווה גם בעקה נפשית ממושכת בעקבות הפחד מהקרינה הרדיואקטיבית בשונה מאסונות צונאמי אחרים או רעידות אדמה שהפחד מהם מתמתן עם השנים. עקה זאת יכולה להעלות את משקל הגוף ומרכיבים שונים של התסמונת המטבולית. בנוסף ליל"ד דווח גם על עלייה בהיארעות של סוכרת ודיסליפידמיה. שיעור אלו שעלו במשקל בקרב המפונים במחקר הנוכחי עלה מ – 23.7% ל – 36.1% בגברים ומ – 21.9% ל – 29.2% בנשים במקביל לעליית לחץ הדם. גם לאיבוד התעסוקה וירידה בפעילות הגופנית (רובם היו חקלאים או דייגים) היתה השפעה על ההשמנה והסיכון ליל"ד שבלט בעיקר בגברים. בשנת 2015 נשארו עוד 100.000 פליטים מפוקושימה עם כל המשתמע מכך.

כתיבת תגובה