האם שינויים בתבנית לחץ הדם שעדיין תקין בחולי סוכרת מסוג 1 קשורים בעלייה בציטוקינים פרו-דלקתיים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/08/2016

מטרת המחקר הספרדי מסוג "חתך".היתה לבדוק את הקשר בין שינויים מוקדמים בתבנית יל"ד (לפי ABPM) עם סמנים שונים של דלקת והפרעה בתיפקוד האנדותל בחולי סוכרת מסוג 1. נכללו במחקר 85 חולים ללא יל"ד וללא מיקרואלבומינוריה. בעיבוד נבדק הקשר בין שינויים בלחץ הדם האמבולטורי במשך 24 שעות עם אינטרלויקין – 6, TNF-alpha ו- vascular endothelial growth factor (VEGF) והסמנים לנזק באנדותל (vascular adhesion molecule, intercellular adhesion molecule and plasminogen activator inhibitor-1 (PAI)). בבדיקה נמצא ש – 27 חולים (31.8%) סבלו מיל"ד למרות רישום של לחץ דם תקין. נמצאה עלייה מובהקת ב – VEGF בחולים עם יל"ד ממוסך בהשוואה לנורמוטנסיביים (112 לעומת 71 פיקוגרם/מ"ל). יתרה מכך, רמות ה – VEGF היו בקורלציה מובהקת עם הפרמטרים של לחץ הדם היומי ושל 24 שעות. רמת האינטרלויקין-6 היתה גורם סיכון מובהק (יחס סיכון של 1.4) בחולי יל"ד. לא נמצאו שינויים ברמות סמני הנזק לאנדותל.

Mateo-Gavira I, Vílchez-López FJ, García-Palacios MV, et al. Early blood pressure alterations are associated with pro-inflammatory markers in type 1 diabetes mellitus. J Hum Hypertens. 2016 Aug 18. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

יל"ד בחולי סוכרת מסוג 1 הוא גורם סיכון עיקרי להתפתחות והתקדמות של סיבוכים מיקרו-מקרו-וסקולריים. ביצוע ABPM בחולים אלו גם ללא יל"ד יכול לגלות שינויים תבניתיים בחולים אלו כמו יל"ד ממוסך או היעדר צניחה תקינה של לחץ הדם בשינה. קיימים דיווחים על הקשר בין סמנים של נזק וסקולרי בסוכרת מסוג 2 ובתסמונת המטבולית והמחקר הנוכחי הוא הראשון שנערך לבדיקתם בחולי סוכרת מסוג1. הממצא הראשון החשוב הוא ש – ABPM יכול לגלות שקרוב לשליש מחולי סוכרת מסוג 1 סובלים מיל"ד שאינו מאובחן במדידות במרפאה. הממצא החשוב השני מראה שקיים קשר בין פרמטרים דלקתיים (אינטרלויקין – 6 ו – VEGF) ויל"ד ממוסך בחולי סוכרת מסוג 1 גם בחולים שעדיין מסווגים כנורמוטנסיביים. נראה שבשלבים כ"כ מוקדמים של קדם-יל"ד עדיין לא נמצאה עדות לנזק באנדותל. יל"ד ממוסך הוא כידוע גורם סיכון קרדיו-וסקולרי בפני עצמו ושכיחותו אינה קטנה כפי שנמצא בסקר הבין לאומי ב – 5 יבשות שמובא ב"חידוש" הקודם. היות המחקר מסוג "חתך" אינו מאפשר לקבוע האם הדלקת גורמת ליל"ד או להיפך. ממצאי מחקר זה תומכים בדעתי שלכל חולי הסוכרת משני הסוגים יש לבצע ABPM או לפחות מדידות עוקבות מחוץ למרפאה.

כתיבת תגובה