האם יל"ד ממוסך קשור בהפרעה בתיפקוד הפרוזדור השמאלי ובמדד הקשיות?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/08/2016

מטרת מחקר ה"חתך" הסרבי-איטלקי היתה לבדוק את הקשר בין יל"ד ממוסך והתיפקוד בשלושת הפאזות של פעילות הפרוזדור השמאלי בשיטה נפחית ו – speckle tracking. נכללו במחקר 49 נורמוטנסיביים, 50 חולי יל"ד ממוסך (על פי מדידות במרפאה ו – ABPM) ו – 70 חולי יל"ד קבוע שתוקננו לגיל ומגדר. תיפקוד המאגר (כמות הדם שנשארת בפרוזדור תוך התכווצות החדר השמאלי) היה נמוך באלו עם יל"ד ממוסך ויל"ד קבוע בהשוואה לנורמוטנסיביים. תיפקוד הזרמת הדם (conduit) לחדר השמאלי ירד בהדרגה בעוד שתיפקוד הגברת הדחיסה של הדם לחדר השמאלי עלה בהדרגה מלחץ דם תקין ליל"ד קבוע. ממצאים בכיוון ההפרעה הראו שלחץ הדם במשך 24 שעות היה קשור בעיצוב מחדש של הפרוזדור שהתבטא במקטע פליטה פסיבי, בעומס האורכי הכללי, בעומס האורכי החיובי ובמדד קשיות הפרוזדור השמאלי.

Tadic M, Cuspidi C, Radojkovic J, et al. Masked hypertension and left atrial dysfunction: A hidden association. J Clin Hypertens (Greenwich). 2016 Aug 22.  [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצאו מספר ממצאים חדשים. הראשון, הנפחים המקסימלים והמינימלים של הפרוזדור השמאלי בשלב הקדם-התכווצות החדר השמאלי הם גבוהים יותר באופן מובהק בחולי יל"ד ממוסך בהשוואה לנפחים בנורמוטנסיביים אבל עדיין נמוכים מהנפחים בחולי יל"ד קבוע. שנית, תיפקוד הזרימה (לחדר השמאלי) והמאגר של הפרוזדור השמאלי הם קטנים יותר בהשוואה לנורמוטנסיביים בעוד שתיפקוד הדחיסה עולה מנורמוטנסיביים ועד היפרטנסיביים. שלישית, קיימת עלייה בקשיות הפרוזדור השמאלי מנורמטנסיביים ליל"ד ממוסך ליל"ד קבוע. רביעית, לחץ הדם במשך 24 שעות נמצא בקורלציה טובה יותר עם הפרמטרים התפקודיים והמיכניים של הפרוזדור השמאלי מאשר לחץ הדם במרפאה. הגדלת הפרוזדור השמאלי קשורה בעליית התחלואה הקרדיו-וסקולרית בעיקר של פרפור פרוזדורים, שבץ מוחי ותמותה מכל סיבה בעוד שהפרעה בתיפקוד הפרוזדור השמאלי קשורה בהחמרת התיפקוד הדיאסטולי של החדר השמאלי והתפתחות של אי ספיקת לב וכן פרפור פרוזדורים שיכול להסביר תחלואה ותמותה קרדיו-וסקולרית מוגברות בחולי יל"ד ממוסך. גם העלייה בקשיות הפרוזדור השמאלי בחולי יל"ד ממוסך גורמת להחמרה בתיפקוד הדיאסטולי של החדר השמאלי ולפרפור פרוזדורים שגורמים לאי ספיקת לב דיאסטולית שמעלה את לחץ המילוי של החדר השמאלי ומביאה להידרדרות של התיפקוד הדיאסטולי שאינה ניתנת לעצירה למרות הגברת כושר הדחיסה של הפרוזדור השמאלי. שלב זה ניתן למנוע ע"י התחלת הטיפול עוד בשלב של יל"ד ממוסך ע"י דיכוי פעילות היתר הסימפתטית. עם כל זאת, מהיות המחקר מסוג "חתך" לא ניתן ליחס ליל"ד ממוסך סיבתיות להפרעה בתיפקוד של הפרוזדור השמאלי כפי שלא ניתן ליחס הפרעה זאת להופעת יל"ד ממוסך.

כתיבת תגובה