האם הורדת לחץ הדם הדיאסטולי מתחת ל – 60 ממ"כ במקביל להורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ (כמו ב – SPRINT) קשורה בנזק מיוקרדיאלי תת-קליני ואירועים לבביים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/08/2016

 

מטרת המחקר האמריקאי הנוכחי היתה לבדוק את הקשר העצמאי של לחץ הדם הדיאסטולי והנזק לשריר הלב (ע"י טרופונין T לבבי עם רגישות גדולה – (hs-cTnT ועם מחלת לב כלילית ושבץ מוחי או תמותה לאורך של 21 שנים. נבדקו 21,565 מבוגרים ממחקר ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities) בגיל ממוצע של 57 , 57% נשים ו – 25% שחורים. בהשוואה לאלו עם לחץ דיאסטולי בין 80-89 ממ"כ בבסיס היו אלו עם לחץ דיאסטולי מתחת ל – 60 ממ"כ ביחס הסתברות של 2.2 לרמה שווה או גבוהה מ – 14 ננוגרם/ליטר של    hs-cTnT ואלו עם לחץ דם דיאסטולי בין 60-69 ממ"כ היו ביחס הסתברות של 1.5 לרמה זאת. רמה נמוכה של לחץ דיאסטולי בבסיס היתה גם היא קשורה באופן עצמאי עם נזק מיוקרדיאלי מתקדם על בסיס של שינוי שנתי מוערך של hs-cTnT למשך 6 שנים בין ביקור שני לרביעי. בנוסף, לחץ דיאסטולי מתחת ל -60 ממ"כ בהשוואה ללחץ בין 80-89 ממ"כ היה קשור בהיארעות של מחלה כלילית ותמותה אבל לא עם שבץ מוחי. הקשר בין לחץ הדם הדיאסטולי וההיארעות הלבבית היה חזק ומובהק עם ערכי hs-cTnT שווים או מעל 14 ננוגרם/ליטר. הקשר בין לחץ דיאסטולי נמוך והשכיחות של hs-cTnT והיארעות של מחלה לבבית היה ניכר מאד בין חולים עם לחץ דם סיסטולי בסיסי שווה או מעל 120 ממ"כ.

McEvoy JW, Chen Y, Rawlings A, et al. Diastolic blood pressure, subclinical myocardial damage, and cardiac events: Implications for blood pressure control. J Am Coll Cardiol 2016 Aug 26. [Epub ahead of print].

הערת פרופ' יודפת

במחקר SPRINT נמצא כידוע שהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ הוריד את התמותה הקרדיו-וסקולרית ואת התמותה מאי ספיקת לב בחולים ללא סוכרת עם סיכון גבוה. בניגוד לכך, הורדת לחץ הדם בחולים עם סיכון בינוני מתחת ל – 130 ממ"כ במחקר HOPE-3 לא הראתה כל תועלת והיתה קשורה במגמה להחמרה. השאלה שנשאלה במחקר הנוכחי היתה האם הורדה כ"כ אינטנסיבית בלחץ הדם הסיסטולי שמורידה גם את הלחץ הדיאסטולי לא תסכן את הזילוף המיוקרדיאלי. תוצאות מחקר זה בדומה לתוצאות מחקר CLARIFY שמובאות לעיל בכל רמה של לחץ דם סיסטולי: 1. לחץ דיאסטולי נמוך (בעיבוד מסוג "חתך") היה קשור בשכיחות של נזק למיוקרד. 2.לחץ דם דיאסטולי נמוך היה קשור באופן פרוספקטיבי בהתקדמות הנזק למיוקרד בטווח הקצר. 3. לחץ דיאסטולי נמוך היה קשור באופן פרוספקטיבי עם היארעות כלילית ותמותה אבל כצפוי, לא בהיארעות של שבץ מוחי. 4. הקשר בין לחץ דיאסטולי נמוך הוא חזק יותר באלו עם נזק בסיסי במיוקרד. מכאן, שהורדת לחץ הדם הדיאסטולי בעיקר מתחת ל – 60 ממ"כ יכולה לגרום לנזק בשריר הלב וקשורה בהמשך במחלת לב כלילית. עם כל זאת, תופעה זאת נראית כצפוייה בעיקר כאשר מורידים את לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ ועם לחץ פעימה גבוה. אם כך, גם בהורדת לחץ הדם הדיאסטולי קיימת עקומת J לגבי הסיכון הקרדיאלי אבל לא לגבי הסיכון לאירועים מוחיים.

כתיבת תגובה