מדידות לחץ הדם בבית למשך 3 במקום 7 ימים נמצאות בתאום טוב עם ניטור אמבולטורי של לחץ הדם.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/08/2015

מטרת המחקר שבוצע ביוון היתה לבחון האם הנחיות החברה האירופית ליל"ד למדידת לחץ הדם בבית במשך 7 ימים יהיו בתאום טוב עם ABPM גם אם יבוצעו במשך 3 ימים בלבד בחולי יל"ד מטופלים ולא מטופלים. נכללו במחקר 638 חולי יל"ד (גיל ממוצע 53.7, 56.4% גברים, 66% ללא טיפול) שלחץ הדם נמדד במרפאה (3 מדידות ב – 3 ביקורים), במדידות בבית ב -3 ו – 7 ימים בהשוואה ל – ABPM שנמדד תוך 6 שבועות. אבחנה של יל"ד קבוע (בקרב 49.2%), יל"ד ממוסך (בקרב 8.3%) ויל"ד של החלוק הלבן (בקרב 8.3%) נקבעה לפי מדידות בבית במשך 2-7 ימים ולפי ניטור אמבולטורי רק בשעות היום. בדיקת הרגישות, הסגוליות וערך הניבוי החיובי והשלילי היתה בתאום (עם ABPM) של 87% לגבי יל"ד קבוע ללא טיפול ו – 92% עם טיפול, 94% ביל"ד ממוסך ללא טיפול ו – 80% עם טיפול ו- 87% ביל"ד של החלוק הלבן בחולים ללא טיפול ו – 92% בחולים מטופלים. המדידות הביתיות במשך 3 ימים בחולים ללא טיפול נמצאו בתאום דומה עם ABPM כמו מדידות במשך 7 ימים לאיבחון כל 3 סוגי יל"ד בעוד שהתאום בחולים מטופלים היה טוב יותר אם נערכו מדידות גם מעבר ל 3 ימים. להשמטת המדידות ביום הראשון בחולים ללא טיפול לא היתה כל השפעה על התאום האבחנתי עם ABPM בעוד שבחולים מטופלים היה שיפור קטן בתיאום. נמצא שיפור בתאום האבחנתי בין המדידות בבית לבין ממצאי לחץ הדם ב- ABPM במשך 24 שעות.

Ntineri A,  Nasothimiou E, Kollias A, et al. Diagnostic agreement of the European Society of Hypertension home blood monitoring schedule with ambulatory blood pressure monitoring in untreated and treated subjects. J Hypertens. 2015 Jun;33 Suppl 1:e38

הערת פרופ' יודפת

ממצאי המחקר הנוכחי סותרים את המחקר הקודם שהתבסס על מסד הנתונים של China Ambulatory and Home Blood Pressure Registry שבו נמצא ששיעור מסויים של חולי יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך אינו מאובחן במדידות בבית. אין לי בשלב הנוכחי מספיק נתונים על מאפייני האוכלוסיות שנבדקו בשני המחקרים ועל הטיפולים שהם קיבלו. אני סומך יותר על תוצאות המחקר הנוכחי שנערך בהנחייתו של Stergiou שהוא אחד החוקרים הבולטים באיגוד האירופי ליל"ד. מסקנת הצוות שלו שמדידות לחץ הדם בבית במשך 3 ימים בחולי יל"ד שאינם מטופלים מראים על תאימות טובה מאד עם ABPM. מצד שני, מרבית העבודה שלנו עם חולי יל"ד נערכת כאשר הם מטופלים תרופתית ולא כ"כ ברור האם ניתן להסתפק ב – 4 ימים או יותר או להישאר בשיטה של מדידה במשך 7 ימים. אני אתייחס לכך עם הפירסום המלא של המחקר.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה