האם עקומת J לגבי תמותה אינה מופיעה בהורדת לחץ הדם הדיאסטולי במרפאה מתחת ל – 80 ממ"כ בחולי יל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/08/2015

מטרת המחקר שבוצע במסגרת Glasgow Blood Pressure Clinic היתה לבדוק האם הורדת לחץ הדם הדיאסטולי מתחת ל – 80 ממ"כ תגרום להופעת עקומת J לגבי התמותה הכללית והקרדיו-וסקולרית. נכללו במחקר 6,072 חולים שהיו במעקב בין 2 ל – 5 שנים. הגיל הממוצע בבסיס היה 53, BMI 27.6 ולחץ הדם 169/100 ממ"כ. כ – 52% היו נשים, כרבע עם מחלה קרדיו-וסקולרית וכרבע עם eGFR מתחת ל – 60 מ"ל/דקה. כ – 60% שתו יותר מ – 6 יחידות של אלכוהול בשבוע ו – 44% היו מעשנים או מעשנים בעבר. חישוב התמותה היה ל – 30 שנה. החולים חולקו לתשע קטגוריות של לחץ הדם שהתבססו על לפחות 3 מדידות לאחר 2 עד 5 שנות טיפול ביל"ד. ב – 12% מהחולים היה לחץ דיאסטולי מתחת ל – 80 ממ"כ. 18% מהחולים היו עם לחץ סיסטולי מתחת ל – 140 ממ"כ, 10% עם לחץ סיסטולי בין 140-160 ממ"כ ורק ל – 5% מהחולים עם לחץ סיסטולי מעל 160 ממ"כ היה לחץ דיאסטולי נמוך מ – 80 ממ"כ. רק ב- 5.6% מהחולים נמצא יל"ד סיסטולי בדיד. לא נמצאה עקומת J בין לחץ הדם הדיאסטולי לבין התמותה הכללית או הקרדיו-וסקולרית. חולים עם לחץ דם 140–160/>100  או לחץ סיסטולי מעל 160 ממ"כ היו בסיכון מוגבר ומובהק לתמותה מכל סיבה בהשוואה לאלו עם לחץ דם מתחת ל – 140/80 ממ"כ. חולים עם לחץ דם 140–160/>80 או עם לחץ סיסטולי מעל 160 ממ"כ היו בסיכון מוגבר ומובהק לתמותה קרדיו-וסקולרית בהשוואה לאלו עם לחץ דם מתחת ל – 140/80 ממ"כ. רק חולים עם לחץ דם סיסטולי מעל 160 ממ"כ ולחץ דם דיאסטולי נמוך מ – 80 ממ"כ היו בסיכון מוגבר לתמותה מכל סיבה ותמותה קרדיו-וסקולרית.

Lip S, McCallum RM, Touyz AF, et al. Clinical implications of the diastolic blood pressure 'J curve' in treated hypertensive patients. J Hypertens. 2015 Jun;33 Suppl 1:e87.

הערת פרופ' יודפת

נושא עקומת ה – J בטיפול ביל"ד – האם הורדת לחץ הדם הדיאסטולי מתחת לסף מסויים תגביר את התחלואה והתמותה בעיקר הקרדיו-וסקולרית – נמצא בויכוח כבר שנים רבות. הסכנה בירידת לחץ הדם הדיאסטולי קשורה בהורדת הזילוף לעורקים הכליליים. עיקר הויכוח מתייחס בעיקר להורדת לחץ הדם הדיאסטולי בחולים עם מחלת לב כלילית. במחקר מפרמינגהם שפורסם לאחרונה דווח שלחולי יל"ד בדיד עם אירועים קרדיו-וסקולריים בעבר יש סיכון מוגבר לאירועים קרדיו-וסקולריים חוזרים אם לחץ הדם הדיאסטולי הוא מתחת ל – 70 ממ"כ לעומת לחץ דם בין 70 ל – 89 ממ"כ. ממצאים דומים דווחו גם ממחקר HOT לפני שנים רבות. לא ברור מדוע בחרו החוקרים במחקר הנוכחי סף של 80 ממ"כ בעיקר שרק כרבע מהם סבלו ממחלה קרדיו-וסקולרית. כל המדידות בוצעו במרפאה ואין לנו עדיין כל ידע מה יהיה סף הורדת לחץ הדם במדידות בבית או ב – ABPM.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה