ערך מוגבר של טרופונין T לבבי עם רגישות גבוהה (hs-cTNT) קשור בהיארעות של יל"ד ו – LVH.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/08/2015

מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק האם hs-cTNT יכול לזהות אנשים שנמצאים בסיכון לפתח יל"ד או LVH. המעקב נערך במסגרת מחקר ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities Study) שממומן ע"י ה – National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI). נכללו במעקב 6,516 אנשים ללא כל מחלה קרדיו-וסקולרית או יל"ד בבסיס. נבדק הקשר בין הקטגוריות של hs-cTNT עם ההיארעות של יל"ד ( מוגדר כדיווח אישי או שימוש בתרופות במעקב לפחות של 19.9 שנים) עם ההיארעות של יל"ד מבוססת על מדידה בביקור. יחס הסיכון המתוקנן יחסית לרמה נמוכה מ – 5 נ"ג/ליטר של hs-cTNT היה 1.16 לאנשים עם רמה בין 5-8 נ"ג/ליטר, 1.29 באלו עם רמה בין 9-13 נ"ג/ליטר ו – 1.31 באלו עם רמה שווה או גבוהה מ – 14 נ"ג/ליטר. (כולם מובהקים). הקשר היה חזק יותר באלו שאבחנת יל"ד התבססה על מדידה בביקור. הקשר היה חזק יחסית באנשים ללא יל"ד בבסיס בהשוואה לאלו שסבלו מטרום-יל"ד. רמת ה – hs-cTNT הבסיסית היתה קשורה חזק ובאופן מובהק בהיארעות של LVH (ע"י אקו-לב) למשך 6 שנים (לדוגמא, יחס סיכון של 5.19 ברמה של hs-cTNT שווה או גבוהה מ – 14 נ"ג/ליטר לעומת רמה נמוכה מ – 5 נ"ג/ליטר. הממצאים לא השתנו באופן ניכר לאחר שנלקחה בחשבון תמותה מתחרה או לאחר תיקנון ללחץ הדם הבסיסי או ה – NT-proBNP.

McEvoy JW, Chen Y, Nambi V, et al. High-sensitivity cardiac troponin T and risk of hypertension. Circulation. 2015 Jul 7. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הבדיקה החדשה של hs-cTNT מאתרת סמנים של נזק תת-קליני לשריר הלב גם באנשים שאינם סובלים ממחלה קרדיו-וסקולרית ידועה. במחקר הנוכחי נמצא ש – hs-cTNT קשור באופן עצמאי בהתפתחות של יל"ד וגם בהיארעות של LVH לפי אק"ג. הממצאים לא השתנו גם בחלוקה לגיל, למגדר ולגזע ומראים שנזק תת-קליני בשריר הלב שמאובחן ע"י עלייה ברמת ה – hs-cTNT מהווה גם סמן לזיהוי אנשים עם סיכון עתידי ליל"ד ולפגיעה באברי מטרה. המנגנון שקושר hs-cTNT להיארעות של יל"ד אינו ברור וקיימות כמה אפשרויות. אחת האפשרות היא שהפרעה מוקדמת שנגרמת בלחץ הדם שעדיין אינה מתבטאת במדידה גורמת לנזק בשריר הלב ולעלייה ב – hs-cTNT לפני התפתחות של יל"ד כרוני. ממצא זה מקביל גם לממצאי מחקרים שפורסמו לאחרונה שניתן לגלות רמות גבוהות יותר של hs-cTNT ב- nondippers שנמצאים בסיכון מוגבר לפתח יל"ד. אפשרות אחרת היא שחלק מהחולים כבר סובלים מיל"ד אבל אינם מאובחנים במדידה במרפאה בגלל יל"ד ממוסך. רמה גבוהה של hs-cTNT במחקר זה היא לא רק חזאית להתפתחות יל"ד אלא גם להתפתחות של LVH כלומר, הוא גם חזאי עתידי לנזק של יל"ד באברי מטרה ואף יתכן שהוא קשור גם באופן ישיר בקשיות העורקים. יש לזכור שמחקר זה הוא תצפיתי (כלומר לא ניתן לקבוע סיבתיות) ושלחץ הדם נמדד במרפאה כך שלא ניתן לאתר חולי יל"ד ממוסך.

כתיבת תגובה