מהפך – שתייה מתונה של יין קשורה בסיכון מוגבר ליל"ד בנשים לפני חדילת אורח (premenopausal) ולשתייה מועטה אין כל השפעה על הורדת לחץ הדם.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/08/2015

מטרת המחקר שנערך באוסטרליה היתה לבדוק השפעה תלויית-מינון של צריכת אלכוהול על לחץ הדם האמבולטורי בנשים לפני חדילת אורח ללא יל"ד וללא גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים שהתנדבו להשתתף במחקר. נכללו במחקר 24 נשים בגיל 25 עד 49 עם שתיית אלכוהול של 202±94 גרם לשבוע וממוצע לחץ הדם האמבולטורי של 110/69 ממ"כ שחולקו אקראית ל – 3 תקופות של חודשי ניסוי בשיטת מסילת-עיתוק (crossover). בנוסף, בוצעה חלוקה  לאלו שצרכו אלכוהול במידה מועטה לפני המחקר (146 גרם אלכוהול לשבוע) ולאלו שצרכו אלכוהול במידה גדולה (218 גרם אלכוהול לשבוע). בחודש הראשון היה על הנשים שנהגו לשתות כמות קטנה לפני המחקר לשתות כמות גדולה (כ – 200 מ"ל – 2 כוסות) של יין קברנה שירז (יין אדום מיוצר באוסטרליה) כל ערב ואלו שנהגו לשתות כמות גדולה של יין לפני המחקר הונחו לשתות 300 מ"ל (כ – 3 כוסות) כל ערב. בחודש השני הונחו אלו שנהגו לשתות מעט לשתות רק כוס אחת של יין 4 פעמים בשבוע בערב ואלו שנהגו לשתות כמות גדולה יותר הונחו לשתות רק כוס אחת כל ערב במשך כל ימות השבוע. בחודש השלישי הונחו כל הנשים לשתות אותו מספר של שתיות ואותה הכמות ששתו בחודש הראשון פעם ביום אבל היין היה אדום אבל ללא אלכוהול. בסוף כל חודש נבדקו הנשים ע"י ABPM ומילאו יומן על התזונה והפעילות הגופנית ונלקחה דגימת דם ושתן כדי לבדוק את מידת ההיענות לשינויי צריכת היין. צריכת יין גדולה העלתה את לחץ הדם ב – 2.0/1.2 ממ"כ באופן מובהק בהשוואה לצריכת יין ללא אלכוהול. שינויים באותו כיוון נמצאו גם בלחץ הדם בין צריכה גדולה לבין צריכה נמוכה של יין (עלייה של 1.6/1.4 ממ"כ). הבדלים אלו נמצאו במידה ניכרת בזמן העירות לעומת זמן השינה. לא נמצא הבדל מובהק בין לחץ הדם בצריכה קטנה של יין לבין צריכת יין ללא אלכוהול.

Mori TA, Burke V, Beilin LJ, et al. Randomized controlled intervention of the effects of alcohol on blood pressure in premenopausal women. Hypertension. 2015 Jun 29. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

שמחתי מאד לקרוא מחקר זה היות ובניגוד ולמרבית המחקרים הקודמים שהסתמכו על מילוי שאלונים על מידת וכמות צריכת האלכוהול ומדידות לחץ דם במרפאה היה המחקר הנוכחי פרוספקטיבי, היין סופק ע"י המחקר וכמותו הוכתבה ע"י החוקרים, בוצעו בדיקות דם ושתן למידת ההיענות ולחץ הדם נמדד בניטור אמבולטורי ולא במרפאה. בנוסף לכך, המחקר היה הראשון מסוגו שנערך בנשים בריאות ללא כל גורמי סיכון. הממצא החשוב הוא שצריכת יין אפילו במידה בינונית מעלה את לחץ הדם וגם לצריכה מועטה אין כל השפעה על הורדת לחץ הדם. תוצאות מחקר זה מפריכות את התוצאות המוטות של המחקרים הקודמים שהצביעו  על קיום של עקומת J בצריכת אלכוהול (שתייה מועטה טובה וצריכה מוגברת קשורה בסיכון) שנבעו משיטות המחקר הרטרוספקטיביות, ממדידות לחץ הדם רק במרפאה ומערפלנים רבים. אחת ההנחות היתה שעלייה  של כ – 10% ברמת ה – HDL שנמצאה בצריכה בינונית של אלכוהול מתורגמת לירידה של כ – 10% בסיכון הכלילי בנשים לאחר חדילת אורח אבל לא נבדק האם HDL הוא מתווך חשוב בהורדת הסיכון הכלילי ע"י עלייה בצריכת אלכוהול. מכאן, שתיית אלכוהול גורמת אולי להנאה אבל גם לכמות קטנה אין כל השפעה על הבריאות.

כתיבת תגובה