מה התחדש ביתר לחץ דם בחודש ספטמבר 2015?

בסקירתו החודשית מציג ומנתח פרופ' יודפת את המחקרים הבולטים בתחום יתר לחץ דם בחודש האחרון.

הסקירות המלאות מופיעות באתר החברה ליל"ד. בין המחקרים שנסקרו :

  • התגלה קולטן חדש בשם P2Y2 באנדותל שאחראי לויסות לחץ הדם.
  • ערכים תקינים-נמוכים של נתרן קשורים בסיכון מוגבר בגברים לתחלואה ותמותה קרדיו-וסקולרית.
  • האם הפער בין מדידת לחץ הדם בבית לבין המדידה במרפאה בבית חולים נובע מאווירת בית החולים ולא מכניסתו של הרופא תוך כדי המדידה האוטומטית?
  • השפעתם של חסמי ביטא על לחץ הדם הסיסטולי המרכזי נמוכה מהשפעת כל סוגי התרופות האחרות נגד יל"ד – מטה- אנליזה

לסקירת העיתונות לחצו כאן