THE LANCET AND THE 2016 ISH MEETING

ידידי היקרים,

העיתון היוקרתי הלנצט השיק מיזם העוסק ביתר לחץ דם בעולם. ההערכות העדכניות של ארגון הבריאות העולמי מדברות על כך שחצינו את רף מיליארד האנשים הסובלים מהמחלה, והנתונים על התוצאות ההרסניות של ניהול לא מיטבי מצביעות על הוצאה ציבורית של טריליוני דולרים שאותם ניתן לחסוך.  אתם מוזמנים לעיין במאמר מערכת קצר בנושא –
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(15)61178-3.

אנו בחברה ללחץ דם שוקדים ללא לאות לקדם את המלחמה ברוצח השקט ברמה הלאומית.

אחד הנדבכים בפעילות הוא הכנס השנתי שלנו הפתוח לכל הרופאים והחוקרים בתחום ובתחומים המשיקים – רופאי משפחה, נפרולוגים, אנדוקרינולוגים, קרדיולגים, פנימאים ולכל מי שמתעניין. זהו כנס מקצועי טהור ובכך אנו מקווים, בולט, על רקע ההיצע הרב של כנסים המוצעים לכם.

הכנס השנה יתקיים ב-14/12/2016 במלון דניאל שבהרצליה. על מנת להקל עליכם להגיע, הסעה תצא מתחנת הרכבת בהרצליה לכנס, ובחזרה.

אנו מזמינים אתכם לעיין בתכנית המגוונת, ולהירשם (http://www.ish.org.il). המחיר – מסובסד!

שלכם ובשבילכם,

פרופ' יהונתן שרעבי, יו"ר החברה ליל"ד
ד"ר טליה וולק, יו"ר הכנס
בשם הנהלת החברה ליל"ד והמועצה המייעצת