נייר עמדה של החברה הישראלית ליתר לחץ דם למאמרים המתייחסים לצריכת מלח ליבראלית יותר שהתפרסמו לאחרונה

שנת פרסום ראשונה: דצמבר 2014
שנת עדכון:
מפרסם: החברה ליתר לחץ דם

נייר עמדה של החברה הישראלית ליתר לחץ דם למאמרים המתייחסים לצריכת מלח ליבראלית יותר שהתפרסמו לאחרונה