הנחיות לניטור לחץ דם אמבולטורי

שנת פרסום ראשונה: פברואר 2017
שנת עדכון:
מפרסם: החברה ליתר לחץ דם

חברים,

מצ"ב ההנחיות של החברה הישראלית ליל"ד לביצוע הולטר לחץ דם.

אנו ממליצים להפנות את המטופלים למכונים המבצעים את הבדיקה על פי אמות המידה שבהנחיות. אל לנו להתפשר על בריאות המטופלים שלנו  ועלינו לעשות את מאמץ ולקבל את מירב המידע הנדרש מהבדיקה ובאיכות טובה, וזאת כדי שנוכל לאבחן ולטפל טוב יותר ביתר לחץ דם.

צריך לזכור, הבדיקה בעלת ערך קליני רב, שמצדיק את הזמן והאי-נוחות המסוימת למטופלים, ולכן חובתנו המקצועית לדאוג לפחות שהבדיקה תיעשה בסטנדרט מקצועי נאות. כך נקבל החלטות מושכלות המתבססות על ממצאים מהימנים.

שלכם,

פרופ יהונתן שרעבי,
עורך אתר החברה ללחץ דם

ד"ר עדי לייבה,
יו"ר החברה ליל"ד

בשם הנהלת החברה ליל"ד