הנחיות לאבחון וטיפול ביתר לחץ דם במבוגרים

שנת פרסום ראשונה: נובמבר 2013
שנת עדכון:
מפרסם: החברה ליתר לחץ דם

 הנחיות לֹאבחון וטיפולֹ ביתר לֹחץ דִם במבוגרים

להודעה בתקשורת

 

 

 

 

 

 

פורסם בקטגוריה הנחיות החברה , מאת מערכת האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם בישראל.