האם תנגודת וסקולרית היקפית מוגברת קשורה בהתפתחות יל"ד סיסטולי בצעירים עם משקל-יתר?

תאריך: 06/01/2016

מטרת המחקר הבריטי היתה לבדוק את השפעת ההשמנה על היחס בין לחץ הדם הסיסטולי לבין המנגנון ההמודינמי במבוגרים צעירים. הנתונים נלקחו מ- 2,502 מטופלים במחקר Enigma וכללו נתונים דמוגרפיים מפורטים, ביוכימיים והמודינמיים (מדידת לחץ הדם המרכזי, מדד האוגמנטציה, הלחץ העורקי הממוצע, מהירות הדופק, מהירות גל הפעימה, תפוקת הלב והתנגודת ההיקפית). העיבוד נערך בין השלישון התחתון והעליון של BMI ולחץ הדם הסיסטולי בנפרד לכל מגדר. תפוקת הלב היתה מוגברת באנשים במשקל תקין שלחץ דמם הסיסטולי היה גבוה ללא כל קשר למידת הגוף. יתרה מכך, תפוקת לב גבוהה היתה קשורה בעלייה מובהקת בנפח הפעימה בגברים אבל בעליית מהירות הדופק מובהקת בנשים. בניגוד לכך, התנגודת הווסקולרית ההיקפית באלו עם משקל-יתר עלתה בגברים עם לחץ דם סיסטולי גבוה יותר ומובהק ובאלו עם לחץ דם סיסטולי נמוך היתה התנגודת ההיקפית נמוכה בכל הקבוצות. ברגרסיה קווית נמצא קשר חזק יותר בין לחץ הדם הסיסטולי ותפוקת הלב באנשים עם משקל תקין אבל קשר חזק יותר בין לחץ הדם הסיסטולי והתנגודת ההיקפית באלו עם משקל-יתר.

Middlemiss JE, Miles KL McDonnell BJ, et al; Enigma study investigators. Mechanisms underlying elevated SBP differ with adiposity in young adults: the Enigma study. J Hypertens. 2015 Dec 16. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

אנו מכירים את הקשר החיובי בין השמנה ליל"ד אלא שלא כל אלו עם השמנה סובלים מיל"ד. ב"חדשות" בחודש נובמבר השנה הבאתי מחקר שבו נמצא שאנשים עם משקל-יתר עם רגישות גדולה לאינסולין הם "בריאים" יותר. במחקר הנוכחי נמצא שעלייה בתפוקת הלב מהווה את המנגנון ההמודינמי השולט שקשור ביל"ד סיסטולי באנשים צעירים עם משקל תקין ואילו באלו עם משקל-יתר התנגודת ההיקפית קשורה יותר מאשר תפוקת הלב בלחץ דם סיסטולי גבוה יותר. התנגודת ההיקפית נמוכה בקרב אנשים עם משקל-יתר משני המגדרים ועם ערכי לחץ דם סיסטולי נמוכים. תנגודת היקפית וסקולרית משפיעה על זילוף הדם באברים במנגנונים פיסיולוגיים רבים כולל השפעת מערכת העצבים הסימפתטית, השפעת הורמונים במחזור או מקומיים (כמו Ang II, אפינפרין ונוראפינפרין, ההורמון האנטי דיורטי, הפפטיד הנתריורטי של הפרוזדור ואנדותלין) והפעילות של גורמים אנדותליאליים כמו NO. עדיין לא ברור מי מהם משחק את התפקיד הכי חשוב במנגנון של התנגודת ההיקפית ועליית לחץ הדם באלו עם משקל-יתר או השמנה. עד היום לא ברור לנו במדויק מהי ההמודינאמיקה באנשים עם משקל-יתר או השמנה שהם בריאים. התצפית במחקר הנוכחי שבו נמצא שהתנגודת ההיקפית באנשים עם משקל-יתר היא נמוכה כאשר לחץ דמם הסיסטולי הוא נמוך מניחה שקיים מכניזם הגנתי בשיעור מסויים של אנשים עם משקל-יתר שמאפשר להם לשמר ערכים נמוכים של לחץ הדם הסיסטולי למרות מידתם הגדולה. ההנחה שקיימת שלחץ דם ברכיאלי בלתי תקין הוא מזוייף כאשר קיים לחץ דם מרכזי תקין בצעירים אינה נתמכת בתוצאות המחקר הנוכחי בו נמצא שלחץ דם סיסטולי גבוה במדידה ברכיאלית קשור בלחץ דם סיסטולי מרכזי במבוגרים צעירים משני המגדרים. במחקר קודם נמצא שתגובת החלוק הלבן מתבטאת ביל"ד ברכיאלי לעומת לחץ דם מרכזי תקין. יש צורך במחקרים נוספים כדי לאשר את תוצאות המחקר הנוכחי היות וקיימת חשיבות לדעת מהי המשמעות הקלינית של ערכי לחץ דם סיסטולי גבוהים בצעירים – האם הוא אמיתי ואיך תהיה השפעתו על המצב הקרדיו-וסקולרי באדם הבודד לאורך זמן?

כתיבת תגובה