חוסר איזון בחיידקי המעי קשור ביל"ד.

תאריך: 06/05/2015

מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק את ההיפותזה שחוסר איזון בחיידקי המעי קשור עם יל"ד היות וגורמים גנטיים, סביבתיים ותזונתיים משפיעים גם על המעי וגם על יל"ד. נערכה אנליזה גנומית חיידקית מ – DNA של צואה משני מודלים של חולדות עם יל"ד ובעוקבה קטנה של בני אדם. נמצאה ירידה מובהקת בעושר המיקרוביאלי, בגיוון ובשיוויון בחולדות עם יל"ד ספונטני בנוסף לעלייה ביחס Firmicutes/Bacteroidetes (מערכת של סוגי חיידקים/בקטריואידים). שינויים אלו היו מלווים בירידה בכמות החיידקים שמייצרים אצטט ובוטירט. בנוסף, שינויים דומים נמצאו בחיידקי המעי בעוקבה קטנה של חולי יל"ד שהיו פחות עשירים ושונים מהבקרה. שינויים דומים בחיידקי המעי נמצאו אחרי הזלפה ממושכת של אנגיטנסין II במודל של חולדות בעיקר ירידה בעושר החיידקי ועלייה ביחס Firmicutes/Bacteroidetes. במודל זה נבדקה היעילות של מתן פומי של מינוציקלין לשיקום חיידקי המעי. טיפול זה בנוסף להורדת לחץ הדם הצליח להחזיר את האיזון בחיידקי המעי ע"י הורדת היחס Firmicutes/Bacteroidetes. תצפיות אלו מראות שיל"ד קשור בחוסר איזון חיידקי גם בחיות וגם בבני אדם.

Yang T, Santisteban MM, Li E, et al. Gut dysbiosis is linked to hypertension Hypertension. 2015 Apr 13 [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
לחיידקי המעי (microbiota) יש תפקיד חשוב בעיצוב מערכת החיסון במעי.הרכב החיידקים ועושרם מסתגל לאתגרים שקיימים בסביבה או ע"י המארח כמו גיל, תזונה, אורחות חיים ומחלות. שינויים בחיידקים אלו נמצאו כקשורים במחלות דלקתיות כרוניות כמו אסתמה, אלרגיות ומחלות דלקתיות וזיהומיות ולאחרונה נמצא גם קשר עם מחלות קרדיו-וסקולריות והפרעות מטבוליות שונות. ארבע גזעים בין טריליוני החיידקים שולטים בעיקר ובתהליכים הפתולוגיים. שינויים ביחס Firmicutes/Bacteroidetes משמש גם כסמן לתהליכים פתולוגיים. במחקר הנוכחי נמצא שיל"ד קשור בחסר איזון בחיידקי המעי שמאופיינים בעלייה ביחס Firmicutes/Bacteroidetes וירידה דרסטית של אצטט-בוטירט והצטברות של חיידקים מייצרי לקטט בשתי אוכלוסיות של מודלים של חולדות עם יל"ד. טיפול במינוציקלין (שחדיר גם דרך מחסום דם-מוח) שהוריד את לחץ הדם משפיע גם לטובה על חסר האיזון החיידקי בקיבה (דיסביוזיס). מה שיותר חשוב שגם בחולי יל"ד נמצאה הפרעה זאת ולכן יש להניח שטיפול זה יעזור בעיקר לאלו עם יל"ד עמיד לטיפול. הנחת המחברים היא שפיתוח סטרטגיות תזונתיות חדשות ישפיעו על הטיפול ואיזון לחץ הדם.

כתיבת תגובה