בחירות לוועדת ביקורת של החברה ליתר לחץ דם

חברים יקרים,
בהתאם לתקנון החברה ליתר לחץ דם אנו מבקשים לקיים בחירות לוועדת ביקורת של החברה ליתר לחץ דם.

ועדת הביקורת צריכה למנות 3 חברים כאשר החבר שיזכה במירב הקולות ישמש כיושב ראש הוועדה.
תפקידי הוועדה הינם לבדוק את כל העניינים הכספיים של החברה ואת חוקיות ההחלטות (סמכויותיה ותפקידיה מפורטים בסעיף 342 לתקנון הר"י).

אנו קוראים לכם להציג מועמדות. רשימת המועמדים תתפרסם שבוע לפני הכנס השנתי הקרוב (8.11.17) ובחירות יתקיימו בהפסקת צהרים של הכנס. הכרזה על חברי ועדת הביקורת ויו"ר הועדה תתבצע בסוף הכנס.

בברכה
ד"ר עדי לייבה
יו"ר החברה הישראלית ליתר לחץ דם