האם ישיבה ועמידה תוך סימולציה של עבודה מורידה את לחץ הדם ואת מהירות גל הפעימה באנשים שמנים/משקל עודף עם קדם או יל"ד דרגה 1?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/07/2017

מטרת המחקר שבוצע באוניברסיטת פיטסבורג  לבדוק האם ישיבה-עמידה תוך סימולציה של עבודה יכולה להוריד את לחץ הדם ואת גל מהירות הפעימה. במחקר שנערך בבוקר במעבדה ובערב בבית שתנאיו התאימו לישיבה ליד שולחן עבודה שהיה אקראי ומצולב (crossover) נכללו אנשים שמנים/משקל עודף עם קדם או דרגה אחת של יל"ד. קבוצה אחת ביצעה ישיבה או עמידה לסירוגין כל 30 דקות או ישיבה ללא עמידה. לחץ הדם נמדד כל שעה ומהירות גל הפעימה (קרוטיד-פמורל) נמדדה בבוקר, בצהריים ובשעות אחה"צ המאוחרות. לחץ הדם הממוצע במנוחה היה 132/83 ממ"כ (25 משתתפים, 64% גברים, 84% לבנים וגיל ממוצע של 42). בעיבוד נמצאה בקבוצת הישיבה-עמידה ירידה מובהקת של לחץ הדם הדיאסטולי (ממוצע ± שגיאת תקן -1.0±0.4) ואת ממוצע לחץ הדם (-1.0±0.4) בהשוואה לירידה בלחץ הדם הסיסטולי של קבוצת הישיבה (-0.9±0.7). גם מהירות גל הפעימה של עורק התרדמה ירדה באופן מובהק בקבוצת הישיבה-עמידה לעומת קבוצת הישיבה (-0.27±0.13 m/s) בעוד שמהירות גל הפעימה הקרוטיד-פמורל וקרוטיד-רדיאלית לא ירדה באופן מובהק. חלק מהשינויים במהירות גל הפעימה מוסברים ע"י השינויים בלחץ הדם הממוצע.

Barone Gibbs B, Kowalsky RJ, Perdomo SJ, et al. Effect of alternating standing and sitting on blood pressure and pulse wave velocity during a simulated workday in adults with overweight/obesity. J Hypertens. 2017 Jul 12. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא העיקרי של מחקר זה מראה ששיטת הישיבה-עמידה מורידה באופן מובהק את לחץ הדם הדיאסטולי, את ממוצע לחץ הדם ומהירות גל הפעימה הקרוטיד-פמורל לאורך סימולציה של יום עבודה. ממצא זה למרות הירידה הקלה של הממצאים הנ"ל בפעילות זאת תומך בנייר העמדה של המומחים שפורסם לאחרונה שאלו שעובדים ליד שולחן צריכים לצבור 2 עד 4 שעות של עמידה במשך יום עבודה של 8 שעות. קשה לי להאמין שמישהו שעובד שעות ליד מחשב יעמד או יתהלך במשך כרבע עד מחצית שעות עבודתו בעיקר במקומות כמו תא קטן בו הוא עובד. המנגנון שקשור בתועלת משיטה זאת לא נבדק אבל קיימת אפשרות כמו למשל עלייה בזרימת הדם ההיקפי והצטברות של דם ורידי בגלל כוחות גרביטציה שפועלים בעמידה, או עלייה בזילוף הכליות שיורדת בישיבה ממושכת תוך גירוי מערכת RAAS ועלייה בלחץ הדם וגירוי קולטני הבארו ומצד שני, ישיבה ממושכת מפעילה את המערכת הסימפתטית עם עלייה בלחץ הדם ועוד. ברור כמובן שרק שימוש בשיטה זאת לתקופה ארוכה תוכל להבהיר מהי תרומתה לבריאות הווסקולרית.

כתיבת תגובה