האם הקשר בין תיפקוד הכליות ולחץ הדם יכול להסביר הבדלים בשכיחות יל"ד בין קבוצות אתניות שונות?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/07/2017

מטרת המחקר שבוצע בשוודיה היתה לבדוק הבדלים בתיפקוד הכלייתי בין קבוצות אתניות שנות והאם להבדלים ברמות לחץ הדם יש קשר להבדלים בתיפקוד הכלייתי שיכולים להסביר את השכיחות הנמוכה של יל"ד בקרב ילידי עירק בשוודיה לעומת השכיחות בקרב השוודים. המחקר שנערך בשוודיה בין 2010 ל – 2012 היה מבוסס-אוכלוסייה, מסוג "חתך" וכלל את שני המגדרים שנולדו בעירק או בשוודיה בגיל 30-75. פרט לבדיקות דם ובדיקה גופנית מולאו גם שאלונים עצמיים של המשתתפים. ה – eGFR (נבדק לפי שיטת הציסטטין) בקרב ילידי עירק (מספר 1,214) ללא היסטוריה של מחלה CV וללא קשר לגיל ומגדר היה גבוה באופן מובהק בהשוואה ל – eGFR של ילידי שוודיה (מספר 659). יתרה מכך, הקשר בין eGFR היה חלש יותר בקרב ילידי עירק מאשר בקרב ילידי שוודיה בעיקר  עם לחץ הדם הסיסטולי. הקשר תוקף ע"י אינטראקציה מובהקת בין eGFR וארץ הלידה.

Nilsson C, Christensson A, Nilsson P, et al. Renal function and its association with blood pressure in Middle Eastern immigrants and native Swedes. J hypertens, July 20, [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

ילידי עירק שמתגוררים בשוודיה נמצאים בסיכון גדול לסוכרת מסוג 2, השמנה והיפרליפידמיה בהשוואה לילידי שוודיה. באופן פרדוקסלי, השכיחות של יל"ד בקרב ילידי עירק היא נמוכה יותר מהשכיחות של ילידי שוודיה. במחקר התצפיתי הזה נמצא שהתיפקוד הכלייתי שלהם הוא טוב יותר מאשר בילידי שוודיה. ממצא נוסף מראה שרקע אתני מביא לשינוי בהשפעת תיפקוד הכליות על לחץ הדם. נתונים אלו מעלים את האפשרות שמנגנון ויסות לחץ הדם שקשור בתיפקוד הכליות שונה בקבוצות אתניות. אין עדיין כל מחקר בו נבדקו וריאנטים עם סיכון גנטי באנשים במזרח התיכון אם כי נמצא קשר חלש בין צריכת מלח ועלייה בלחץ הדם באוכלוסייה זאת ממצא, שמעלה את ההנחה שאוכלוסייה זאת פחות רגישה למלח. הממצא שלילידי עירק יש ערכי לחץ דם נמוכים יותר ו – eGFR גבוה יותר כלומר, תיפקוד כלייתי טוב יותר אינו מבהיר את כיוון הסיבתיות. האם לחץ דם נמוך יותר גורם לתיפקוד כליתי טוב או להיפך, תיפקוד כלייתי טוב יותר משפיע באופן חיובי על לחץ הדם? ברור שיל"ד גורם לירידה בתיפקודי הכליות ושיעור גדול של מחלת כליות כרונית נגרם ע"י יל"ד כפי שירידה בתיפקודי הכליות קשורה בפני עצמה בלחץ דם גבוה יותר. נמצא גם שהשכיחות של מחלה כלילית בין ילידי עירק היא נמוכה בהשוואה לשכיחות בילידי שוודיה למרות שכיחות גדולה יותר של גורמי סיכון כמו סוכרת ודיסליפידמיה. ממצאי מחקר זה מעלים את האפשרות שקיים אצל ילידי עירק מנגנון שמגן עליהם ממחלה כלילית שקשור בשימור טוב של תיפקודי הכליות ופרופיל לחץ דם טוב יותר בהשוואה לשוודים. נצטרך למחקרים נוספים כדי להבין את המנגנונים שקשורים בממצאים אלו שיכללו גם בירור למעורבות גנטית.

כתיבת תגובה