להורדה נמרצת של לחץ הדם במרפאה מתחת ל – 130/80 ממ"כ אין יתרון פרוגנוסטי מבחינה קרדיו-וסקולרית– עיבוד לאחר מעשה של מחקר VALUE

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 02/12/2015

מטרת העיבוד לאחר מעשה של מחקר VALUE (Valsartan Antihypertensive Long-term use Evaluation) היתה לבדוק האם הורדה נמרצת יותר של לחץ הדם במרפאה מתחת ל – 130/80 ממ"כ לעומת מתחת ל – 140/90 ממ"כ תתבטא בשיפור הפרוגנוזה הקרדיו-וסקולרית. חולי יל"ד בסיכון קרדיו-וסקולרי גבוה שנכללו במחקר חולקו לתת-קבוצות בהתאם:
1. לשיעור החולים שתוך הטיפול התרופתי לחץ הדם שלהם ירד מתחת ל – 140/90 ממ"כ או מתחת ל – 130/80 ממ"כ.
2. ממוצעי לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי שהושגו במשך הטיפול השלם או עד להופעת האירוע.

לחץ דם מתחת ל – 140/90 ממ"כ הושג תוך עלייה הדרגתית במספר הביקורים והיה מלווה בירידה מתקדמת ומובהקת בסיכון המתוקנן של התחלואה והתמותה הקרדיו-וסקולרית, של אירועים ספציפיים (אוטם שריר הלב, אי ספיקת לב ושבץ מוחי) ושל התמותה מכל סיבה. לא נמצאה כל מגמה מובהקת בסיכון הקרדיו-וסקולרי הכוללני פרט לגבי שבץ מוחי בהורדת לחץ הדם מתחת ל – 130/80 ממ"כ.

עלייה בשיעור הביקורים בהם היה לחץ הדם מתחת ל – 140/90 ממ"כ (אבל לא מתחת ל – 130/80 ממ"כ) היתה מלווה בירידת הסיכון לאירועים כאשר ההבדלים בסיכון הבסיסי תוקננו במדד מסוג propensity. הורדת לחץ הדם הסיסטולי הממוצע ל – 130-139 ממ"כ או ממוצע דיאסטולי בין 80-89 ממ"כ בהשוואה לאלו שלחץ דמם היה שווה או מעל 140/90 ממ"כ הביאה לירידה מובהקת בכל האירועים בעוד שלחץ דם מתחת ל – 130/80 ממ"כ הביא לירידה נוספת בשבץ המוחי אבל לא לאף אחד מהאירועים האחרים בהם הסיכון נשאר דומה או מעט גבוה יותר מיעד לחץ דם גבוה יותר.

Mancia G, Kjeldsen SE, Zappe DH, et al. Cardiovascular outcomes at different on-treatment blood pressures in the hypertensive patients of the VALUE trial. Eur Heart J. 2015 Nov 20. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הבאתי את תוצאות העיבוד לאחר מעשה של מחקר VALUE רק בגלל תוצאותיו שהן מנוגדות לממצאי מחקר SPRINT שאליו התייחסתי לעיל. שני המחקרים בוצעו לפי מדידות במרפאה ולדעתי, אינם יותר רלבנטיים כיום בגלל הסיבות שהבאתי בתגובתי למחקר SPRINT.
בעיבוד הנוכחי נמצא שאין כל הצדקה להורדת לחץ הדם במרפאה מתחת ל – 130/80 ממ"כ (פרט להורדה נוספת בסיכון לאירועים מוחיים) וניתן להסתפק בערכים ביו 130-139/80-89 ממ"כ כדי להוריד את הסיכון הקרדיו-וסקולרי והסיכון לתמותה מכל סיבה בעוד שהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל 120 ממ"כ במחקר SPRINT היתה קשורה בירידה מובהקת של כל האירועים הקרדיו-וסקולריים כולל שבץ מוחי.
במחקר VALUE התייחסו החוקרים גם להורדת לחץ הדם הדיאסטולי שכידוע אחראי לזילוף הכלילי ולפי חישובם ניתן להוריד אותו לערך סביב 70 ממ"כ. הבדל נוסף בין שני המחקרים הוא שב – SPRINT ניטרלו את תופעת החלוק הלבן דבר שלא נעשה במחקר VALUE.
בשניהם לא היתה כל התייחסות ליל"ד ממוסך. אני מקווה שמחקרים עתידיים ביעד הטיפול ביל"ד יתרכזו רק במדידות מחוץ למרפאה.

כתיבת תגובה