האם הירידה בתחלואה ובתמותה בחולים שמטופלים בחסמי ביטא שעברו אוטם שריר הלב נובעת מהורדת הדרישה לחמצן? עיבוד ממחקר LIFE

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 06/10/2015

במחקר LIFE (Losartan Intervention for End Point Reduction in Hypertension) נמצא כידוע שטיפול מבוסס-לוסרטן ביל"ד עם LVH היה עדיף מבחינת כל האירועים הקרדיו-וסקולריים על פני טיפול מבוסס-אטנולול פרט לאוטם שריר הלב. הנחת החוקרים בהקשר לאוטם שריר הלב היתה  שטיפול מבוסס-אטנולול הוריד יותר מטיפול מבוסס-לוסרטן את דרישת החמצן לשריר הלב. לשם כך נמדדה דרישת החמצן באופן בלתי ישיר כתוצאה משולבת של מסת החדר השמאלי×הלחץ על קיר הלב×מהירות הדופק (להלן תוצאה משולשת) בקרב 905 משתתפים שעברו גם בדיקת אקו-קרדיוגרפיה. התוצאה המשולשת בבסיס שהראתה ירידה מוגברת בדרישת החמצן היתה גבוהה ב – 70% בחולי יל"ד בשתי זרועות המחקר לעומת מבוגרים בריאים. לעומת זאת, התוצאה המשולשת ירדה יותר תוך הטיפול במחקר באופן מובהק במטופלי האטנולול לעומת מטופלי הלוסרטן (שכיחות העלייה בערך זה בטיפול באטנולול היתה 39% לעומת 51% בטיפול בלוסרטן). ירידה של סטיית תקן אחת בתוצאה המשולשת לאחר תיקנון (לגיל, עישון, סוכרת, ואוטם שריר, שבץ מוחי ואי ספיקת לב קודמים) היתה קשורה באופן מובהק בפחות סך נקודות הסיום, ב – 31% פחות בתמותה קרדיו-וסקולרית, ב – 30% פחות באוטם שריר הלב וב -22% פחות בתמותה מכל סיבה אבל ללא כל השפעה על השבץ המוחי. טיפול מבוסס-לוסרטן הוריד אמנם יותר את מסת החדר השמאלי אבל האטת הדופק ע"י אטנולול היתה קשורה בהורדה גדולה יותר של התוצאה המשולשת.

Devereux RB, Bang CN, Roman MJ, et al. Left Ventricular Wall Stress–Mass–Heart Rate Product and Cardiovascular Events in Treated Hypertensive Patients- LIFE Study. Hypertension . 2015 Sep 21. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
תוצאות המחקר הנוכחי מראות בפעם הראשונה שהורדת דרישת החמצן ע"י מדד בלתי ישיר תוך טיפול ביל"ד במדגם גדול של חולי יל"ד עם LVH קשורה בשיעור מופחת של תחלואה ותמותה קרדיו-וסקולרית ותמותה מכל סיבה. שיעור הורדת אירועים אלו לא היה רק בגלל הורדת מסת החדר השמאלי אלא גם בגלל הורדת הלחץ על קיר המיוקרד והורדת מהירות הדופק. הורדת שילוב שלושת מדדים אלו היתה גדולה יותר בחולים שקיבלו טיפול מבוסס-חסם ביטא, ממצא שתומך לפחות בחלקו בהנחה שהירידה בתחלואה ובתמותה לאחר אוטם שריר הלב נובעת מצריכה מופחתת של חמצן בגלל הורדת לחץ הדם, מהירות הדופק ועליית כושר ההתכווצות של שריר הלב (מצב אינוטרופי). תוצאות אלו מצריכות מחקר באוכלוסיות אחרות ע"י שימוש בשיטות של הדמיה תלת-מימדית בחולים עם גיאומטריה בלתי תקינה של החדר השמאלי.

כתיבת תגובה