סקירת עיתונות לחודש מאי 2016

 1. האם יש חדש בגישה ובטיפול ביל"ד בהנחיות 2016 למניעה קרדיו-וסקולרית של החברה הקרדיולוגית האירופית?
 2. האם סף הורדת לחץ הדם הסיסטולי בקשישים מגיל 75 ומעלה צריך להיות נמוך יותר? – עיבוד ממחקר SPRINT.
 3. האם ההתאמה הגרועה שנמצאה בין לחץ הדם במרפאה לבין ABPM במחקר SPRINT תשנה את יעדי הורדת לחץ הדם במדידות מחוץ למרפאה?
 4. הורדה נמרצת של לחץ הדם הסיסטולי באירוע מוחי דימומי (מתחת ל – 120 ממ"כ) לעומת הורדה מתונה (מתחת ל – 140 ממ"כ) אינה משפרת את הפרוגנוזה.
 5. הטיפול הנמרץ במחקר SPRINT הביא לירידה בשיעורי אי ספיקת לב בעיבוד לפי תתי קבוצות.
 6. שיעור תופעות הלוואי הרציניות היה נמוך במחקר SPRINT כולל בקשישים
 7. האם הפרשה נמוכה של נתרן קשורה בעליית הסיכון הקרדיו-וסקולרי בכלל האוכלוסייה ואילו הפרשה מוגברת מעלה סיכון זה רק בחולי יל"ד? – מטה אנליזה.
 8. האם הטיפול בחולי יל"ד קשישים ושבריריים הוא שונה? – סקירה
 9. טיפול חדש או הוספת תרופות ליל"ד בקשישים מגבירים את הסיכון קצר-הטווח לפציעות קשות מנפילות.
 10. מבוגרים צעירים מגיבים בצורה שלילית לאבחנה של יל"ד.
 11. האם חלים בתקופתנו שינויים באפידמיולוגיה הקרדיו-וסקולרית?
 12. האם עלייה מהירה ותלולה בלחץ הדם מגיל הביניים ועד הזקנה היא גורם סיכון עצמאי לאירועים מוחיים או לתמותה "מתחרה"? – עיבוד ממחקר רוטרדם.
 13. שיעור חולי יל"ד מגיל 80 ומעלה הוא גבוה יותר אבל המודעות וההיענות לטיפול גדולים יותר בהשוואה לחולי יל"ד בגיל 50 עד 79.
 14. האם חולי סוכרת ממוצא אפרו-אמריקאי; סובלים יותר מיל"ד בערות, מיל"ד ממוסך ויל"ד ממוסך בדיד בשינה?
 15. האם לפעילות אירובית קלה יש השפעה טובה יותר בהשוואה לפעילות גופנית מתונה על פנוטיפים שונים של יל"ד אמבולטורי עמיד לטיפול?
 16. האם שינויים וסקולריים מערכתיים הם המתווכים לפחות באופן חלקי בין רמת חומצת השתן לתיפקוד הכלייתי בחולי יל"ד?
 17. האם צריכת תפוחי אדמה קשורה בסיכון מוגבר להיארעות של יל"ד? – מעקב של 3 עוקבות.