מועמדים לבי"ס ללחץ דם

כמנהלים ומובילים – להלן הזדמנות ללימוד ממוקד בלחץ דם במסגרת מצוינת. אנא אתרו מי מבין המתמחים שלכם שכדאי ורצוי להעשיר אותו בתחום, עם עדיפות כמובן לכאלה שאתם רואים אותם בעתיד מעורבים במחקר ובטיפול ביל"ד ופעילים בחברה שלנו.

את המועמדים הפנו לד"ר דב גביש, יו"ר ועדת המלגות שלנו, למייל gavish@wolfson.health.gov.il

הנה המייל של פרופ ציפקובה:

Dear Presidents/Secretaries of National Societies of Hypertension,

I am pleased to inform you that the European Society of Hypertension organizes this year's Summer School in Herrnstein near Vienna, Austria, on September 19-25, 2015.

The financial rules will be the same as last year:

1)      The attendees' accommodation and meals will be covered by the ESH.
2)      The attendees' travel costs should be covered by the national societies of hypertension.
3)      The ESH will pay the accommodation and travel costs of the faculty.

There will still be some travel grants provided by the ESH to countries facing economic hardship.

We would appreciate two candidates per country at most, indicating who of the two will be preferred if we are unable to accept both of them.

Please note the ESH Summer School is only a once-in-a-lifetime event, which means each participant can attend the course only once in his/her life. Although there is no specific age limit, younger candidates strongly devoted to hypertension should be preferred.

Each national society of hypertension will be informed about the selection of candidates in June 2015.

The program is under development; however, I can provide you with the current preliminary version.

Similar to last year, the fellows will be invited to be actively involved in the program by having the option of presenting their scientific work either orally or as a poster. The selection will be made based on the quality of the submitted abstracts.

Please keep in mind that the ESH Summer School is generously supported by the ESH; the costs per participant paid by the ESH are on average 1,500 EUR. Therefore, we would greatly appreciate your careful selection of candidates with preference given to those with a greater chance to stay within the field of hypertension.

I would like to ask you to submit your candidate list including their CVs (in English) by May 15, 2015 to the following address (preferably by e-mail) to:

Prof Renata Cífková
Center for Cardiovascular Prevention
Thomayer Hospital
Videnska 800
140 59 Prague 4
Czech Republic

Phone:    +420-2-6108-3694
Fax:        +420-2-6108-3821
e-mail: renata.cifkova@ftn.cz

Yours sincerely,

Renata Cifkova
ESH Educational Activities Committee Secretary