מה התחדש ביתר לחץ דם בחודש מרץ 2016?

בסקירתו החודשית מציג ומנתח פרופ' יודפת את המחקרים הבולטים בתחום יתר לחץ דם בחודש האחרון.

הסקירות המלאות מופיעות באתר החברה ליל"ד. בין המחקרים שנסקרו :

לסקירת העיתונות לחצו כאן