החברה הישראלית ליתר לחץ דם משתתפת בצערו של חברינו היקר פרופ' יאיר יודפת עקב מותה של אשתו

החברה הישראלית ליתר לחץ דם

משתתפת בצערו של חברינו היקר פרופ' יאיר

יודפת עקב מותה של אשתו.

שלא תדע עוד צער

החברה הישראלית ליתר לחץ דם.