גיליון ייעודי בתחום לחץ דם

חברים,

בהזדמנות זו אביא לידיעתכם את ההצעה של מערכת עיתון הרפואה להקדיש גיליון לתחום עיסוקנו (ובכלל זה הממשקים לנושא).

יש להרבה מאיתנו חומר קליני ובסיסי שראוי לשתף עם שאר קוראי עיתון הרפואה והקהילייה הרפואית, אז אנא  — טרחו והכינו מאמר עם המידע והתובנות שלכם ושלחו למערכת עיתון הרפואה לפי ההנחיות שלהם המצורפות.

פרופ' יהונתן שרעבי,
יו"ר החברה ליל"ד

להלן הצעת מערכת עיתון הרפואה:

1. הנחיות: מצ"ב טופסי הנחיות לכתיבת והגשת מאמר לעיתון "הרפואה" (טפסים אלה נמצאים באתר "הרפואה" www.ima.org.il/harefuah וניתנים גם להורדה באופן עצמאי).
לצערנו, מאמר שלא יוגש בהתאם להנחיות אלה-לא יטופל ולא יוכל להיכלל בגיליון הייעודי.

2. מועד הגשת המאמרים: בהקדם האפשרי.
לאחר שתגייס את כל המאמרים שאמורים להיכלל בגיליון זה (5-7 מאמרים מקוריים, 2 מאמרי סקירה), אנא פנה לכל מחבר מכותב של כל מאמר וכל אחד יגיש בעצמו. על המאמרים להיות מוגשים באותו שבוע (ולא ב"טיפטופים" ובהפרשים של כמה חודשים האחד מהשני. זאת על מנת שהטיפול והמעקב מצד המערכת יהיו כמה שיותר יעילים, שהרי כל המאמרים מיועדים לאותו גיליון).

3. אופן ההגשה: דרך אתר "הרפואה" www.ima.org.il/harefuah במערכת המיועדת להגשת מאמרים.

4. מכתב נלווה: בין שאר הדברים שהמחבר המכותב יכתוב במכתב זה, עליו להדגיש בכתב בולט שמאמרו מיועד לגיליון ייעודי בתחום: לחץ דם.

5. מאמר מערכת: ייכתב על-ידך בשלב מאוחר/מתקדם יותר (לאחר שנדע בוודאות אילו מאמרים אושרו לפרסום, אשלח לך הנחיות לכתיבתו).

תודה על שיתוף הפעולה!
בברכה,

ענבר חגאשי | מזכירת המערכת
משרד: 03-6100430  פקס: 03-7519673
ההסתדרות הרפואית בישראל