מושב שני: היפראלדוסטרוניזם והשמנה

מרצה: ד"ר דרור דיקר
מרכז רפואי השרון

יושבי ראש: פרופ' יורם יגיל, פרופ' אהוד גרוסמן

יל"ד והשמנה, הילכו השניים יחדיו?