מושב רביעי – השמנה ושעונים ביולוגיים

מרצה: פרופ' אורן פרוי
הפקולטה לחקלאות, רחובות האוניברסיטה העברית, ירושלים

יושב ראש: ד"ר שוקי לשם

על שעונים ביולוגיים השמנה והזדקנות

פרופ' אורן פרוי
הפקולטה לחקלאות, רחובות האוניברסיטה העברית, ירושלים