מושב ראשון: פאוכרומוציטומה ברור ואבחון

מרצה: ד"ר אתי אושר
מרכז רפואי תל-אביב

יושבי ראש: פרופ' נפתלי שטרן, פרופ' יונה גרינמן

ברור גנטי בפאוכרומוציטומה