פרפור עליות וסגירת האוזנית השמאלית שבלב, לפני, בזמן ואחרי הפרוצדורה

מרצה: פרופ‘ חיים יוספי
מרכז רפואי ברזילי
תאריך: 02/03/2017