טכנולוגיות חדשות חודרניות בטיפול ביתר לחץ דם

מרצה: ד"ר עדי לייבה
יו"ר החברה הישראלית ליתר לחץ דם