הטיפול המשולב בנוגדי קרישה ונוגדי טסיות, הגישה המעשית לחולה הקרדיאלי המורכב

מרצה: ד"ר רוני אלקלעי
מנהל יחידת הלב, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים ירושלים