אי ספיקת לב עם תפקוד סיסטולי שמור הנגרמת עקב יתר לחץ דם

מרצה: ד"ר טל חסין
מנהל יחידת אי ספיקת הלב, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים