חידושים בטיפול בגורמי סיכון קרדיו-וסקולריים

מרצה: ד"ר חיים סילבר
יו"ר החוג לקרדיולוגיה בקהילה